TNO's betrokkenheid bij helikopterstudies gaat terug tot de aanschaf van de huidige transporthelikopters van de Koninklijke Luchtmacht. De gewenste samenstelling van de transportvloot werd ondersteund door een aantal scenariostudies om de optimale mix van lichte en middelzware transporthelikopters te bepalen.

Omdat de helikoptervloot veelvuldig wordt ingezet voor het ondersteunen van het optreden van de Koninklijke Landmacht hebben wij bij de studies in ruime mate gebruik gemaakt van onze kennis van grondoptreden. De modellen die werden gebruikt hebben aan de basis gestaan van de huidige set van planningshulpmiddelen voor de helikopterwereld.

Enkele hiervan zijn FELPATH 4.0 en Synchromatrix 1.0. Naast deze toepassingen rond inzetproblematiek ondersteunen wij de helikopterwereld ook met inrichtingsvraagstukken, bijvoorbeeld bij het opzetten van het paarse Defensie Helikopter Commando.

Uitzendingen

De afgelopen jaren hebben wij bovendien gewerkt aan velerlei toegepast onderzoek. Voorbeelden zijn de ontwikkeling van een tactiele display voor de helikoptervlieger als hulpmiddel bij landingen onder slechtzichtcondities en onderzoek dat zich heeft gericht op de kwetsbaarheid van helikopters. Uit de laatste studies zijn concrete maatregelen getroffen om de helikopters van de luchtmacht extra te beschermen bij uitzendingen zoals die naar Afghanistan.

Lees meer over tactile torso display

Download
Downloads

Contact