‘Met (sateliet)data die gisteren is verzameld, oefenen we vandaag de missie van morgen’. Dat is voor TNO de essentie van simulatieonderzoek. Door Live, Virtual en Constructive simulaties op een slimme manier met elkaar te integreren, creëren wij meerwaarde in trainingen. Onafhankelijk zijn van het weer, de locatie en beschikbare materialen en mankrachten, levert die meerwaarde. Simulatietrainingen zijn bovendien veilig en kostenbesparend voor organisaties. Trainingen die anders onuitvoerbaar zijn, worden met simulatie mogelijk gemaakt.

Expert in simulatieonderzoek

TNO is een gerespecteerde kennispartner en expert in simulatieonderzoek. Mede dankzij onze unieke en langdurige samenwerking binnen NAVO- en EU-verband, zijn wij koploper in het expertisegebied. De nauwe samenwerking met overheden, kennisinstellingen en industriële partners stelt ons in staat om ideeën snel om te zetten naar producten. Hiermee garanderen wij een snelle innovatiecyclus.

Anticiperen op technologische ontwikkelingen

In simulatie ontwikkelt de techniek razendsnel. Met simulatieonderzoek anticiperen wij op deze ontwikkelingen en maken wij innovatieve ideeën snel toepasbaar voor vraagstukken uit de praktijk.

Samenlevingen weerbaar maken

Simulatie is een steeds belangrijker middel voor Defensie en Veiligheid. Het betreft kritieke kennis en het is een onmisbare techniek voor trainings- en ontwikkelingsdoeleinden. De complexiteit van hedendaagse militaire trainingen en de schaarste van beschikbare bronnen maakt dat er meer vraag is naar onderzoek over het gebruik van simulatie in trainingen. TNO zet haar kennis in om actuele en acute vraagstukken van opdrachtgevers op te lossen. Met simulatieonderzoek maken wij samenlevingen weerbaar(der).

Modelling en simulation

In het militaire domein zijn modelling en simulatie gevestigde instrumenten voor analyse, design, acquisitie en training. Natuurlijk is simulatieonderzoek ook toepasbaar op andere trainingsdomeinen, zoals politie of brandweer. TNO maakt een onderscheid tussen drie verschillende soorten simulaties:

  • In Live-simulaties bedienen echte mensen echte systemen, zoals een militair op trainingsmissie in het veld.
  • In Virtual-simulaties bevindt een speler zich in een gesimuleerde omgeving, zoals een piloot in een vluchtsimulator of Max Verstappen in een F1 rijsimulator.
  • Bij Constructive-simulaties is zowel de mens (artificial intelligence) als de omgeving gesimuleerd. Denk bijvoorbeeld aan een wargame voor missieplanning of het strategiespel SimCity.

In Live, Virtual en Constructive simulatie wordt de realiteit op een slimme manier nagebootst. Mensen leren in gesimuleerde trainingen hoe ze moeten handelen in de werkelijkheid. TNO richt zich met simulatieonderzoek op het vinden van een optimale mix van simulaties. Simulatieonderzoek resulteert daarmee in kennis, methoden en instrumenten voor Live, Virtual en Constructive integratie. Dit kunnen technieken voor interoperability, validation, synthetic environment en behaviour modelling zijn.

Hulp nodig bij uw vraagstuk?

Wilt u meer weten over simulatie in trainingen en bent u op zoek naar een partner die helpt antwoorden te vinden? Neem contact met ons op. TNO denkt graag met u mee.

Contact

Ir. Wim Huiskamp

  • Simulation
  • Modelling
  • Gaming
  • Interoperability