Lucht- en raketverdediging behelst enerzijds de verdediging tegen conventionele luchtdreigingen, zoals vliegtuigen, helikopters, onbemande vliegtuigen en ballonnen (luchtverdediging). Aan de andere kant houdt het de verdediging tegen ballistische raketten en kruisraketten (ballistic missiles en cruise missiles) in (raketverdediging). De Nederlandse krijgsmacht beschikt over een breed arsenaal aan LRVD-systemen.

De Marine vaart met haar Luchtverdedigings- en Commandofregatten, de Luchtmacht bezit de meest geavanceerde grondgebonden Patriot-systemen en de Landmacht heeft enkele jaren geleden het Army Ground Based Air Defence System (AGBADS) ingevoerd. Lucht- en Raketverdediging vormt een belangrijke pijler binnen de Nederlandse Krijgsmacht, en in dit onderwerp speelt Nederland zowel politiek als militair een grote rol op het internationale toneel. Dit uit zich in het feit dat Nederland als één van de weinige NAVO-landen een expeditionaire lucht- en raketverdedigingscapaciteit bezit en ervaring heeft met het inzetten hiervan. Daarnaast uit het zich in de voorname rol die Nederland inneemt in verschillende NAVO Missile Defence fora, de Nederlandse politieke en militaire bijdrage – op hoog niveau – aan de multinationale Nimble Titan oefening en het feit dat Nederland sinds de jaren '90 de grootste internationale Air & Missile Defence oefening ter wereld organiseert, te weten Joint Project Optic Windmill (JPOW).

TNO heeft de afgelopen 25 jaar een zeer breed palet aan kennis opgebouwd op het gebied van Lucht- en Raketverdediging. Deze kennis heeft betrekking op de onderwerpen modelleren en simulatie, operationele analyse en optimalisatie, concept development & experimentation, multicriteria methodieken en ondersteuning bij oefeningen, life firings en after action analyses. Deze kennis is en wordt opgebouwd in Defensie onderzoeksprogramma's, waarvan onlangs het programma Joint Air & Missile Defence met groot succes is afgerond.Dit programma heeft zich gericht op een joint lucht- en raketverdedigingscapaciteit, waarbij gemeenschappelijk opleiden en opereren de pijlers vormen. Er is kennis opgebouwd en verder uitgebouwd over dreigingen, wapensystemen, sensoren, consequence management ('wat gebeurt er ná onderschepping?) en menselijke factoren. Het programma is inmiddels opgevolgd door het programma Lucht- en Raketverdediging, waarin de nadruk ligt op CRAM (counter rockets artillery & mortars), verdediging tegen lange afstandsraketten en asymmetrische luchtdreigingen (kleine onbemande toestellen – mini UAVs – en renegade toestellen).

De opgebouwde kennis zet TNO in ten behoeve van (inter)nationale beleidsondersteuning, behoeftestellingen, oefeningen en systeemintegratieprojecten, voornamelijk voor de Nederlandse Krijgsmacht, maar ook voor buitenlandse overheden en industriële partijen. TNO is dankzij het uitnutten van haar kennispositie in samenwerking met de Defensie de afgelopen jaren uniek geworden op het domein van Lucht- en Raketverdediging. TNO speelt op alle niveaus mondiaal een leidende rol. Voorbeelden hiervan zijn de beleidsondersteuning en visiebepaling in hoog politiek-militair niveau (strategisch), hoogwaardige simulatieondersteuning bij oefeningen en experimenten (operationeel), en complexe technische analyses voor specifieke instandhoudings-, upgrade- of vervangingsvraagstukken.

Contact

John de Bie

  • Operations & Human Factors