Ons werk

MARVEL / Comprehensive Approach

Het is vaak moeilijk om de te verwachten gevolgen van beleidsingrepen te bepalen. Bijvoorbeeld, wat voor effect zou een verbetering in kennis van het management betekenen voor de productiviteit van de medewerkers?

Kwantitatieve modellen zijn zelden geschikt voor dit soort vraagstukken, omdat de benodigde informatie eenvoudigweg niet beschikbaar is. Desondanks bestaat vaak een behoefte om ten minste een eerste idee te krijgen van de te verwachten effecten na een beleidsingreep, voor wat betreft zowel de omvang als het moment waarop. De Method to Analyse Relations between Variables using Enriched Loops (MARVEL) kan een goede aanpak zijn om dit doel te bereiken. MARVEL is gebaseerd op causal loop diagrams waaraan specifieke informatie is toegevoegd over de snelheid en sterkte van de oorzakelijke verbanden. Het bevat verschillende mogelijkheden om beleidsingrepen te modelleren en hun effecten te zien, inclusief de onverwachte.

Beleidsopties

De beperkte informatiebehoefte in vergelijking tot kwantitatieve modellen, maakt de methode relatief eenvoudig te gebruiken. De keerzijde van dit voordeel is de lagere nauwkeurigheid van de uitkomsten, die acceptabel moet zijn voor het onderhanden beleidsprobleem. Details over MARVEL zijn hiernaast te vinden in de paper. MARVELtool is de standaardtool om deze methode te gebruiken. MARVELtool maakt het mogelijk het beleidsprobleem grafisch te modelleren, beleidsopties vast te stellen, en de effecten van iedere beleidsoptie te bepalen. Het is ook mogelijk om het 'optimale' beleid te bepalen. Het is bruikbaar voor beleidsontwikkeling, beleidsanalyse en beleidsevaluatie, waarbij de beperkte nauwkeurigheid van MARVEL altijd in het oog moet worden gehouden.

Lees meer over Marvel

Paper
Nieuws

Nieuwe mijlpaal waarborgen privacy bij gezichtsherkenning

19 februari 2021
Gezichtsherkenning is een krachtig hulpmiddel dat bijvoorbeeld al door de politie wordt toegepast bij het identificeren van verdachten. In potentie kan het ook helpen om in publieke ruimtes de veiligheid... Lees verder
Nieuws

Beatrice de Graaf benoemd tot voorzitter Strategische Adviesraad TNO Defensie en Veiligheid

11 februari 2021
Hoogleraar Beatrice de Graaf is benoemd tot voorzitter van de Strategische Adviesraad (SAR) van TNO Defensie en Veiligheid. Zij zal deze rol bekleden tot tenminste eind 2025. Lees verder
Nieuws

Jaaroverzicht 2020: TNO in de media

24 december 2020
Doelgericht innoveren, dat is waar TNO voor staat. Dat doen we niet alleen, maar samen met bedrijven, overheden en tal van organisaties. Lees verder

Contact

John de Bie

  • Operations & Human Factors

VOLG TNO OP SOCIAL MEDIA

blijf op de hoogte van ons laatste nieuws, vacatures en activiteiten

Op TNO.nl maken we gebruik van cookies. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd  worden.