TNO heeft een demonstrator gebouwd waarin integraal geexperimenteerd kan worden met virtual reality, fysieke voortbeweging en klimaatbeheersing. Hiermee kan realistisch en gecontroleerd inzicht worden verkregen in de effecten van diverse vormen van soldaat belasting (fysiek, cognitief, mentaal) op operationeel presteren.

Militair optreden is complex en er zijn veel factoren die het optreden kunnen beïnvloeden. Niet alleen de tegenstanders, de lokale bevolking of de dreiging zijn van invloed op het presteren, maar ook hitte en kou, de zware fysieke inspanning of de taak. Het goed uitvoeren van deze operationele taken is daarmee een uitdaging. Oefenen in militaire oefendorpen als Marnehuizen zijn een belangrijk onderdeel van de voorbereiding op militaire missies, maar lossen de problemen van niet optimale taakuitvoering door hitte, dreiging, fysieke last en een complexe taak niet zo maar op.

Virtual Reality

TNO doet onderzoek naar het presteren van militairen en naar het ontwikkelen van interventies waarmee militairen hun prestatie kunnen verbeteren. In faciliteiten als de klimaatkamer kan heel goed hitte (en kou) en fysieke inspanning gesimuleerd worden. Zo kan de invloed van allerlei factoren, zoals gewicht van de bepakking, het klimaat, maar ook het inspanningsniveau op de fysieke prestatie in kaart wordt gebracht. Het is nog onbekend hoe dit gaat tijdens een echte taak, waarbij onder druk niet allen fysiek maar ook cognitief gepresteerd moet worden. Simulaties in Virtual Reality zoals Virtual Battle Space (VBS) geven trainings- en onderzoeksmogelijkheden voor operationele missies en taken. Bij deze simulaties zit men vaak comfortabel op een stoel. Het effect van zware uitrusting, fysieke vermoeidheid en het klimaat wordt dan niet meegenomen. De koppeling tussen fysiek, mentaal en cognitief is essentieel. De onderlinge invloed is in veel omstandigheden groot. Tot nu toe is het lastig gebleken om deze interactie goed te meten in een gecontroleerde en tegelijkertijd operationeel relevante omgeving.

Omgevingsfactoren

TNO maakt het nu mogelijk om onder verschillende klimatologische omstandigheden integraal te meten en te trainen door militairen onder te dompelen in een virtuele omgeving waarin ze zelf fysieke inspanning moeten leveren. In dit eerste experiment lopen militairen op een loopband die ze zelf aandrijven in extreme omstandigheden. In het lab is het 45 graden. De militair draagt een Oculus Rift, een moderne 3D Virtual reality-bril waardoor de militair zich in een virtuele omgeving waant. De militair beweegt zich dus met zijn normale uitrusting en het droge klimaat van 45 graden door een virtuele omgeving. Door het meten van hartslag, ademhalingsfrequentie, lichaamstemperatuur e.d. kan het fysieke inspanningsniveau van de militair worden vastgesteld. Naast het fysiek voortbewegen worden steeds ingewikkelder cognitieve taken uitgevoerd. In dit experiment moeten verdachte objecten in de omgeving gedetecteerd en gelokaliseerd worden. Hiermee wordt gemeten in welke mate de cognitieve taak nadelig beïnvloed wordt door een inspannende taak en een belastende omgeving. In missies als nu in Mali is het vergaren van informatie een kerntaak van militairen. Weten hoe erg de prestatie van militairen afneemt onder condities als in Mali is dus van groot belang.

Toekomst

TNO ziet veel mogelijkheden voor de toekomst voor de combinatie van fysiek, mentaal en cognitief presteren in een realistische VR omgeving in een realistisch klimaat. Om stakeholders als Defensie nu, maar ook later, zo goed mogelijk te helpen zetten we in op de technologische mogelijkheden op het gebied van virtuele omgevingen, zo realistisch mogelijke operationele scenario’s en het meten van de militaire prestatie, de onderlinge invloed van cognitief, fysiek en mentaal, en welke interventies er mogelijk zijn om de prestatie te verhogen.

Contact