Nederlandse militairen zullen steeds vaker wereldwijd optreden in extreme omstandigheden. Het is daarom belangrijk dat we hun prestaties en gezondheid op afstand kunnen monitoren. TNO en nieuwe sensortechnologieën helpen daarbij. De door TNO ontwikkelde militaire toepassingen op dit gebied zijn ook in de civiele wereld te gebruiken. Bij de brandweer, voor patiëntbewaking of in de topsport.

In vijandig gebied hebben militairen niet alleen te maken met fysieke dreiging, maar ook met stress en vermoeidheid door langdurige operaties of slaapgebrek. Die stress en vermoeidheid kunnen we tegenwoordig meten met intelligente sensoren. Het zal niet lang meer duren voordat er militaire kleding is met sensoren die inzicht zullen geven in de fysiologische toestand van militairen. Daarmee komt er ook inzicht in hun operationele effectiviteit. Door deze gegevens te koppelen aan de situationele context wordt het dan bovendien mogelijk voorspellingen te doen over de inzet van die militairen. Acties - in de toekomst steeds vaker in een genetwerkte omgeving - kunnen dan beter op elkaar worden afgestemd. TNO onderzoekt daarom welke prestatie- en gezondheidsparameters het meest geschikt zijn om militairen te monitoren.

Smart Sensor Suit

Er bestaan al onder de kleding gedragen intelligente sensorsystemen in de gezondheidszorg voor het monitoren van iemands fysieke status. In diverse landen werkt men aan een militaire toepassing hiervan. Ook in Nederland. Sinds 2005 werkt TNO aan de ontwikkeling van een Smart Sensor Suit voor militair gebruik. Daarbij moet TNO tal van vragen beantwoorden, zoals: welke systemen zijn robuust en betrouwbaar genoeg voor operaties in extreme omstandigheden? Wie krijgt toegang tot de informatie die door de Smart Sensor Suit wordt verzameld? De Smart Sensor Suit vraagt niet alleen om de beantwoording van talloze vragen, maar ook om de ontwikkeling van betrouwbare algoritmen en voorspellingsmodellen. TNO verwacht dat het ontwerp van de Smart Sensor Suit in 2009 gereed is, en ook geschikt is voor gebruik door politie, brandweer en topsporters.

Thema

Artificiële intelligentie - van onderzoek tot toepassing

Kunstmatige intelligentie oftewel artificial intelligence (AI) is het vermogen van machines om intelligent gedrag te vertonen. AI zal de manier veranderen waarop we leven, werken en reizen. Het zal ons... Lees verder
Kennis

Gezondere samenleving door AI

Een steeds ongezondere levensstijl leidt tot hogere kosten voor de gezondheidszorg. Gelukkig kan het gebruik van artificiële intelligentie de zorgkwaliteit verbeteren, de kosten verlagen en ons gezonder... Lees verder

Contact

Prof. dr. Adelbert Bronkhorst

  • Defensie
  • Militair
  • Human Factors
  • Gedrag
  • Interface