Het ontwerpen van virtuele werelden begint meestal met een grove schets, gevolgd door maanden van handmatig modelleren en verfijnen van alle details van de wereld. Nieuwe, automatische modelleertechnieken kunnen veel routinewerk besparen, maar deze zijn vaak niet algemeen toepasbaar en zeer complex in gebruik. SketchaWorld combineert het bestaande onderzoek in een geïntegreerde en toegankelijke modelleertool.

3D virtuele werelden zijn gegroeid van simpel en abstract naar levensechte, zeer gedetailleerde omgevingen. Daarnaast worden ze nu ook veel buiten het domein van computerspellen gebruikt, b.v. voor serious gaming, militaire training en simulatie, stedelijke inrichting, etc.
Echter, het feit dat deze werelden steeds maar groter, gedetailleerder en geloofwaardiger worden levert twee belangrijke uitdagingen op.
Ten eerste is het teveel werk om alle benodigde content met de hand te modelleren. Er zijn wel technieken om deels automatisch content te genereren, maar deze bieden ontwerpers heel weinig controle en maken het lastig om hun visie te realiseren. Ze eisen meestal diepgaande kennis, waardoor het gebruik alleen voor experts is weggelegd.
Ten tweede wordt het heel complex om alle onderdelen van de wereld samen te voegen en tijdens het ontwerp consistent te houden. Dit maakt het praktisch onmogelijk om de wereld later grootschalig aan te passen, ook al kunnen hier goede redenen voor zijn.

Procedureel schetsen van virtuele wereld

SketchaWorld, een gezamenlijk project van TNO en de TU Delft, integreert diverse content generatietechnieken en gebruikersinteractiemethoden om zo het creëren van virtuele werelden toegankelijk, beïnvloedbaar en efficiënt te maken. Door middel van een intuïtieve manier van werken, "procedureel schetsen" genoemd, creëer je interactief de wereld die je in gedachten hebt. Je schildert het landschap met kleuren die bergkammen, glooiende heuvels en woestijn symboliseren. Daar bovenop teken je de elementen van het landschap, zoals rivieren, bossen en steden, met behulp van simpele vormen. Ondertussen wordt elk geschetst element automatisch uitgewerkt tot een geloofwaardig resultaat. Bovendien worden alle elementen automatisch afgestemd op hun omgeving. Bijvoorbeeld, een wegdek en berm wordt in het terrein geïntegreerd, en waar een weg een rivier doorsnijdt wordt automatisch een geschikte brug geplaatst. Terwijl je de wereld schetst kun je steeds de tussenresultaten bekijken in 2D en 3D.

Toepassingen van SketchaWorld

Het automatisch genereren van content zal nooit volledig het handmatig modelleren kunnen vervangen, maar kan de effectiviteit van het modelleren van virtuele werelden wel sterk verbeteren. De meest voor de hand liggende toepassing van SketchaWorld is het mogelijk maken voor leken om zelf 3D virtuele werelden te ontwerpen. Stelt u zich bijvoorbeeld een instructeur voor die studenten traint met behulp van een serious game of een simulator. Met SketchaWorld zou deze instructeur zelf een virtuele wereld kunnen maken die precies overeenkomt met het bedachte scenario en de bijbehorende leerdoelen. Het is vervolgens ook heel makkelijk om allerlei variaties op een bestaand scenario te maken. Daarnaast zou SketchaWorld ook zeer nuttig kunnen zijn voor andere toepassingen zoals conceptontwerp, rapid prototyping, en het snel evalueren van ideeën. Ten slotte kunnen de gegenereerde resultaten ook een goede basis bieden om verder te verrijken met bestaande handmatige modelleertools.

Contact

Dr. ir. Ruben Smelik

  • GIS
  • omgevingsmodellering