EU Project: Simulation of UPset Recovery in Aviation

Door de hoge veiligheidseisen in de luchtvaart is vliegen zeer veilig. Om de veiligheid nog verder te vergroten wordt voortdurend gekeken naar de oorzaak van vliegtuigongelukken. Tegenwoordig gaat de aandacht vooral uit naar situaties waarbij de bemanning de controle over het vliegtuig verliest ("loss of control in-flight"). Dit kan gebeuren doordat het vliegtuig in een "upset" terechtkomt, zoals een "unusual attitude" of overtrek ("stall").

Hoewel upsets zeldzaam zijn, is een snelle en adequate reactie van de bemanning essentieel voor een veilige voortzetting van de vlucht. Om vliegers beter voor te bereiden op deze onverwachte gebeurtenissen, moeten vluchtsimulatoren het afwijkende vliegtuiggedrag in upsets realistisch kunnen nabootsen. Echter, huidige simulatoren zijn alleen beproefd voor normale omstandigheden. Het project SUPRA ontwikkelt nieuwe wiskundige vliegtuigmodellen en simulatorbeweging om vliegers de krachten te laten ervaren die optreden in abnormale situaties.

Aerodynamisch model

Upset situaties kunnen leiden tot afwijkingen in het normale en veilige gedrag van een vliegtuig. In een vluchtsimulator wordt het vliegtuiggedrag berekend door een wiskundig model. De wiskundige modellen in de huidige trainingssimulatoren zijn alleen gevalideerd voor de normale vlucht. Dat betekent dat SUPRA allereerst een uitgebreid vliegtuigmodel moest ontwikkelen om de niet-lineaire aerodynamische effecten te kunnen nabootsen tijdens extreme situaties.

Daarvoor is gebruikt gemaakt van een unieke combinatie van wetenschappelijke technieken, zoals windtunnel tests en computational fluid dynamics. Dat heeft een geavanceerd aerodynamisch model opgeleverd om verkeersvliegers te laten kennismaken met de zeer dynamische en onvoorspelbare bewegingen van een transportvliegtuig in upset condities. Ook is er een nieuw display voor de instructeur ontwikkeld waarmee deze kan controleren hoe ver de simulatorpiloot afwijkt van het veilige vliegpad, en of diens herstelacties effectief zijn.

Simulatie van G-krachten

Een andere doelstelling van SUPRA is het ontwikkelen van nieuwe concepten van simulatorbeweging. Vluchtsimulatoren zijn standaard voorzien van een "hexapod" bewegingsplatform, geschikt voor het nabootsen van de normale vliegbewegingen, maar duidelijk beperkt voor simulatie van de snelle rotaties en G-krachten die optreden in upset condities.

Daarom worden bij het NLR en TsAGI alternatieve methoden onderzocht om de bewegingsruimte van een hexapod simulator te optimaliseren, bijvoorbeeld door "pre-positioning" van de cabine om de slag te vergroten. Omdat een hexapod platform nog altijd niet de benodigde G-krachten kan opwekken, wordt ook onderzocht wat de bruikbaarheid is van de centrifuge-simulator DESDEMONA voor upset recovery.

Dit unieke bewegingsplatform kan G-krachten simuleren tot 3g, precies genoeg voor upset recovery van een transportvliegtuig. Voorlopig onderzoek wijst uit dat onervaren vliegers te weinig G trekken, wat kan leiden tot vertraagde recovery.

Contact

Prof. Dr. Eric Groen

  • prestatie
  • lucht- en ruimtevaart
  • piloten
  • simulatortraining
  • ruimtelijke (des)orientatie