Het testen van nieuwe technologieën en concepten door Defensie in een realistische omgeving is een geldverslindende operatie: het vereist de inzet van veel mensen en middelen. TNO heeft daarom 'TNO ACE' (Advanced Concept Development & Experimentation Environment) ontwikkeld, een virtuele wereld waarin methodisch geëxperimenteerd kan worden met bijvoorbeeld nieuwe wapensystemen. Hiermee kan Defensie veel tijd en geld besparen.

Defensie kan met onze hulp in gesimuleerde omgevingen volop experimenteren met nieuwe concepten. We brengen mensen op allerlei niveaus virtueel samen en laten ze experimenteren met bijvoorbeeld bestaande sensoren en wapensystemen, en nieuwe vormen van communicatie en uitwisseling van informatie. Dit is een onderdeel van CD&E, oftewel Concept Development & Experimentation.

TNO ACE meer dan virtuele wereld

TNO ondersteunt en begeleidt Defensie bij de aanschaf van vele nieuwe systemen en in de ontwikkeling van toekomstige manieren van opereren. TNO ACE is meer dan een virtuele wereld waarin de krijgsmacht kan experimenteren met nieuwe capaciteiten en kan bijdragen aan de ontwikkeling van nieuwe technologieën. TNO ACE staat namelijk ook voor onze gestructureerde en methodische wijze waarop deze experimenten worden opgezet en uitgevoerd. In oefenruimtes kunnen operationele omgevingen en scenario's worden nagebootst. Door inbreng van simulatiemodellen en tools zijn nieuwe concepten en potentiële nieuwe technologieën integraal te beoordelen op hun effectiviteit en kosten. Op deze manier kunnen wapensystemen zorgvuldig getest worden in een virtuele operationele omgeving, voor ze worden aangeschaft.

Experimenten in TNO ACE

TNO ACE is niet beperkt tot één fysieke omgeving maar kan modulair worden opgebouwd, afhankelijk van de vraag, en zelfs worden gedistribueerd over verschillende locaties. TNO ACE heeft al bij verschillende experimenten dienstgedaan. Voorbeelden hiervan zijn het JCOP-experiment (Joint Common Operational Picture), SPITS (Single Picture Integration for Territorial water Surveillance, een Counter IED-demonstratie (Improvised Explosive Device) en een AWW-experiment (Above Water Warfare).

Downloads

Contact