Sinds 1998 ondersteunt TNO samen met NLR het Defensie Materieelproject 'Vervanging F-16'.

De ondersteuning richt zich op drie pijlers:

 • Verwerving van het nieuwe gevechtsvliegtuig;
 • Ontwikkeling van de F-35, conform de door Nederland getekende SDD (System Development and Demonstration, PSFD (Production, Sustainment and Follow-on Development) en OT&E (Operational Test & Evaluation) MOU (Memoranda of Understanding);
 • Transitie en Invoering van het nieuwe gevechtsvliegtuig en de bijbehorende Organisatie.

Voor wat betreft het onderwerp Verwerving richt TNO zich onder meer op de beoordeling en evaluatie van de Performance Based Arrangements (de prestatiecontracten), levensduurkostenanalyses en doelmatigheid (het bepalen van de optimale in- en uitvoerreeksen), kwantitatieve behoefte (aantallenstudie) en kandidatenvergelijking (1999-2001 en 2008).

Voor het onderwerp Ontwikkeling draagt TNO bij aan de toetsing van het F-35 ontwerp en aan de operationele eisen en het beoordelen van nieuwe eisen voor Follow-On Development. Met betrekking tot de het onderwerp Transitie & Invoering richt TNO zich op:

 • Instandhoudingsanalyses, zoals Sustainment, logistiek, wapensysteemmanagement en Performance Based Logistics metrics;
 • De fysieke en organisatorische inrichting, onder meer beschrijving bedrijfsprocessen, personeel & organisatie en infrastructuur;
 • Operaties, zoals Air System Analysis, Interoperability, operationele missieondersteuning en voorbereiding OT&E;
 • Opleiding & Training, van bijvoorbeeld vliegers, onderhoudspersoneel en overig personeel, Training Devices en certificatie van trainingsmiddelen;
 • Milieu (grondgebonden geluid) en Informatievoorziening (onder meer generieke koppelvlakken, zoals SPEER);
 • IT test & evaluatie en beveiliging.

Om Defensie ook in de toekomst bij de Operationele Test & Evaluatie en de daaropvolgende invoering, ingebruikname en bedrijfsvoering te kunnen blijven ondersteunen richt TNO zich onder een tweetal Doelfinancieringsprogramma's (V1008 en V1235) op het ontwikkelen van simulatie- en analyseomgevingen op het gebied van operationele analyses (ontwikkeling van concepten, tactieken en doctrines op operationeel niveau) en instandhoudingsanalyse (onder meer bewaking en afrekening van prestatiecontracten, rekening houdend met een onderhoudsconcept gebaseerd op de health status van individuele vliegtuigen).

Contact

Dr. ir. Dolf Bos

 • F-35
 • Joint Strike Fighter
 • Air Power
 • Air Operations
 • Military Aviation