Adviesgroep Economische Zaken (AGE)


Een kijkje achter de schermen bij Adviesgroep Economische Zaken en Klimaat (TNO AGE) .

Heb je een vraag voor onze adviesgroep Economische Zaken?

Neem contact op met John Zegwaard

Contact opnemen

Onze aardwetenschappers zoeken antwoorden op adviesvragen over de opbouw, samenstelling en het gebruik van de ondergrond van Nederland, op meer dan 500 meter diepte. We ondersteunen beleidsmakers in het reguleren van de veilige en verantwoorde opsporing, winning en opslag van de delfstoffen olie, aardgas en steenzout. Daar naast stellen we publieke informatie over deze activiteiten beschikbaar aan de maatschappij.

Wij doen onderzoek naar de mogelijkheden die de diepe ondergrond biedt in de transitie naar duurzame energie: het gebruik van aardwarmte en het opslaan van gassen als aardgas, waterstof en kooldioxide.

Adviesfunctie TNO AGE

TNO AGE adviseert het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat bij het uitvoeren van de Mijnbouwwet en bij vraagstukken in de huidige energietransitie die een relatie hebben met de diepe ondergrond. Daarnaast werken wij voor decentrale overheden en voor andere stakeholders in het publieke domein, zoals Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) en Energiebeheer Nederland (EBN).

Daartoe zamelen we informatie in van de industrie omtrent hun (geplande) activiteiten en data uit onderzoeken, zoals seismiek en boringen. TNO AGE werkt niet voor de industrie.

Veel van onze experts hebben een wetenschappelijke achtergrond in de (petroleum)geologie, natuurkunde of geofysica. Verder werken we veel samen met diverse TNO-afdelingen met een breed scala aan kennis over bijvoorbeeld milieu, klimaat, bouw, bestuur, communicatie, data en informatie.

Kennisontwikkeling en vrij beschikbare gegevens

Openbare rapporten, actuele informatie en data publiceren wij op NLOG, de website die TNO Geologische Dienst Nederland beheert op verzoek van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Zo dragen we bij aan de kennisontwikkeling die nodig is om het gebruik van de ondergrond voor de huidige en toekomstige energievoorziening van Nederland te stimuleren. Ook duiden wij de informatie voor burgers tijdens regionale informatiebijeenkomsten.

Direct openbare informatie bekijken?

Naar NLOG

Onderzoeksthema’s TNO AGE

Expertise

Olie en gas - winning, opslag en transitie

TNO Adviesgroep Economische Zaken en Klimaat (AGE) voert voor het ministerie van Economische Zaken en Klimaat een aantal ‘vaste’ taken uit bij de exploratie en productie van olie en gas. We verzamelen... Lees verder
Expertise

Geothermie

Warmte uit de diepe ondergrond is een duurzame energiebron. Met onze kennis over aardlagen adviseren wij overheden over de lokale en regionale mogelijkheden van geothermie. Lees verder
Expertise

Mijnbouweffecten

De onderzoekers van TNO AGE hebben gedegen kennis van aardlagen en structuren in de (diepe) ondergrond van Nederland. Wij zijn erin gespecialiseerd om modellen te maken die het ‘gedrag’ voorspellen van... Lees verder

Roadmap

Ons werk behoort binnen TNO tot de Roadmap ‘Naar een duurzaam gebruik van de ondergrond’ van de unit Energietransitie. TNO AGE is onderdeel van de Geologische Dienst Nederland.

Roadmap

Naar een duurzaam gebruik van de ondergrond

De ondergrond is belangrijk. Hij levert ons energie, water en verschillende delfstoffen. Zijn eigenschappen en gedrag bepalen grondstabiliteit, mogelijkheden voor ondergronds ruimtegebruik, in welke mate... Lees verder
Nieuws

25 miljoen euro voor duurzame innovaties luchtvaart

24 september 2021
Een breed Europees samenwerkingsverband, gecoördineerd door Royal Schiphol Group, ontwikkelt de komende vier jaar innovaties om de transitie naar duurzaam vervoer en verduurzaming op luchthavens te versnellen.... Lees verder

Expertisegroepen
Contact

Drs. John Zegwaard