Geothermie

Aardwarmte - geothermie - is een duurzame energiebron met grote leveringszekerheid. Om geothermie veilig in te kunnen zetten, is het noodzakelijk om het gebruik ervan af te stemmen met andere activiteiten in de ondergrond, zoals de winning van aardgas en zout en de opslag van energie. TNO Adviesgroep Economische Zaken adviseert de landelijke overheid, maar ook regionale en lokale overheden daarbij.

Duurzame warmte uit de diepe ondergrond

In aardlagen tussen anderhalf en vier kilometer diepte bevindt zich water met een temperatuur van 45 tot 120 graden Celsius. Dat warme water kan dienen als energiebron die niet afhankelijk is van seizoenen of het weer. Nu al wordt geothermie gebruikt voor de verwarming van kassen en woningen, maar op termijn is het ook in te zetten voor industriële processen en om elektriciteit mee op te wekken.

TNO AGE doet onderzoek naar geothermie, waarbij warmte uit de ondergrond wordt gehaald op een diepte van ongeveer 3 km. TNO AGE houdt zich niet bezig met enhanced geothermal systems (EGS) of warmte- en koudeopslag (WKO)

Met gedetailleerde kennis van de diepe ondergrond bieden de experts van TNO AGE inzicht in de lokale mogelijkheden van geothermie. Daarbij kijken we ook naar locaties buiten het gebied van exploratie en winning van aardgas. TNO participeert in programma’s om de kennis over het potentieel van nieuwe geothermielocaties te vergroten.

Advies over vergunningen

In steeds meer gemeenten in Nederland zijn partijen bezig met het opstarten van geothermie-projecten: al ongeveer een derde van de ruim 350 gemeenten heeft te maken gehad met aanvragen voor vergunningen. TNO AGE adviseert de lokale en regionale overheden en het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat bij het verstrekken van vergunningen.

Meer over geothermie

Naar NLOG
Adviesgroep Economische Zaken (AGE)
Contact

Bart van Kempen, MSc