Mijnbouweffecten

De onderzoekers van TNO AGE hebben gedegen kennis van aardlagen en structuren in de (diepe) ondergrond van Nederland. Wij zijn erin gespecialiseerd om modellen te maken die het ‘gedrag’ voorspellen van de ondergrond en het risico op geïnduceerde seismiciteit en bodemdaling als gevolg van mijnbouwactiviteiten.

Kans op aardbevingen

TNO AGE modelleert voor het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) de bovengrondse impact van een potentiële aardbeving als gevolg van de winning van aardgas. Mede op basis van die informatie beslist het Ministerie van EZK over de toekenning van vergunningen. Ook dragen we bij aan de ontwikkeling van kennis en protocollen om seismische risico’s van geothermie inzichtelijk te maken en te beheersen. Meer over geinduceerde seismiciteit op NLOG.

Bodemdaling

Naast de kans op aardbevingen ontstaat bij aardgaswinning ook enige bodemdaling, doordat diepe gesteentelagen langzaam en over een groot oppervlak tot enkele tientallen centimeters inklinken. Volgens de berekeningen van TNO AGE levert bodemdaling als gevolg van mijnbouwactiviteiten in de diepe ondergrond overigens geen bovengrondse schade op. Meer over bodemdaling door gaswinning op NLOG.

Zoutwinning gebeurt in Nederland vooral op dieptes tussen 350 en 500 meter. De activiteiten brengen risico’s op bodemdaling met zich mee. TNO AGE volgt de winning van zout nauwlettend en adviseert het Ministerie van EZK bij het verlenen van vergunningen voor opsporing en winning van zout en het veilig afsluiten van cavernes. Meer over zoutwinning op NLOG.

Geomodelling en ags

Ook TNO’s expertisegroepen Geomodelling en Applied Geosciences doen onderzoek naar de oorzaken van bodemdaling.

Meer over het voorspellen van mijnbouweffecten

Naar NLOG

Adviesgroep Economische Zaken (AGE)
Contact

Drs. Maarten Pluymaekers