Olie en gas - winning, opslag en transitie

TNO Adviesgroep Economische Zaken en Klimaat (AGE) voert voor het ministerie van Economische Zaken en Klimaat een aantal ‘vaste’ taken uit bij de exploratie en productie van olie en gas. We verzamelen gegevens over Nederlandse velden, zowel on- als offshore, en controleren de kwaliteit van die informatie. Verder volgen we de nieuwe activiteiten van de olie- en gasindustrie.

Exploratie en productie

De Nederlandse ondergrond bevat meer dan 470 gasvelden en zo’n 250 daarvan zijn in productie. Gasbedrijven boren gas voor de Nederlandse en buitenlandse markt. TNO AGE berekent hoe groot de Nederlandse gasvelden zijn en of ze geschikt zijn voor exploratie. Jaarlijks maken we prognoses voor de Nederlandse aardgasproductie, inclusief het ‘exploratiepotentieel’, en actualiseren we de nationale gasreserve. Daartoe verzamelen en publiceren we de prognoses van de aardolie- en aardgasreserves van alle operators die in Nederland actief zijn in bestaande velden. Van de nog niet ontdekte velden maken we prognoses op basis van de gegevens die operators aanleveren over verwachte volumes.

Meer over de winning van olie en gas op NLOG.

Opslag van brandstof versoepelt energietransitie

De diepe ondergrond kan een grote rol spelen als Nederland op grote schaal duurzame energie wil gaan gebruiken. TNO AGE doet studies naar opslag van duurzame energie in de ondergrond: we werken actief mee aan projecten van EZK.

Door wind- en zonne-energie op te slaan in energiedragers als waterstof en perslucht heeft Nederland ook op windstille en bewolkte dagen genoeg energie beschikbaar. De ondergrond biedt ruimte in lege gasvelden, zoutcavernes en aquifers – poreuze lagen - om andere stoffen, zoals hernieuwbare brandstof en warmte in voldoende grote hoeveelheden op te slaan. Momenteel slaan we al grote hoeveelheden aardgas op om te kunnen voorzien in de grote vraag naar warmte tijdens de winter.

Meer over ondergrondse energieopslag op NLOG.

Opslag van kooldioxide

Een groot aantal van de leeggeproduceerde gasvelden op zee is technisch geschikt voor de opslag van kooldioxide. Daarmee kunnen we een significante bijdrage leveren aan het behalen van de klimaatdoelen.

Meer over CO2-opslag op NLOG.

Meer over winning en opslag van olie en gas

Naar NLOG

Adviesgroep Economische Zaken (AGE)
Contact

Dr. Rory Dalman