Advisory Group for Economic Affairs

Onze geowetenschappelijk geschoolde groep heeft verstand van de opbouw, samenstelling en het gebruik van de diepe (> 500m) ondergrond van Nederland. Opgericht als huisadviseur voor het Ministerie van Economische Zaken & Klimaat richt de groep zich primair op dit domein vanwege de ondersteuning in de uitvoering van de Mijnbouwwet en de energietransitie in relatie tot de ondergrond. Het gaat hier over het opsporen, winnen en opslag van delfstoffen (olie, gas en steenzout) en aardwarmte en het opslaan van stoffen.

Onze experts hebben veelal een (petroleum) geologische, geofysische of fysische achtergrond. De groep heeft specialistische kennis van en ruime ervaring met:

 • De opbouw (stratigrafie en structurele geologie) van de diepe ondergrond van Nederland;
 • Het karakteriseren van de diepe ondergrond zowel op projectschaal (bijv. een aardwarmte site of een aardgasveld) als op regionale schaal;
 • De performance en het dynamisch gedrag van olie- en gasvelden en daarmee van de hele portfolio aan Nederlandse velden, ook in het licht van toekomstig hergebruik (onshore en offshore;
 • De effecten van mijnbouwactiviteiten (zoals bodemdaling en bodemtrillingen);
 • Het exploratiepotentieel van de diepe ondergrond zoals energieopslag in relatie tot de energietransitie.

Deze expertise wordt gebruikt voor onderzoek en advies inzake actuele maatschappelijke thema's zoals het maken van keuzes met betrekking tot winning van delfstoffen en aardwarmte, de opslag van CO2 en andere stoffen. Centraal daarbij staat het zo optimaal en efficiënt mogelijk gebruik maken van de diepe ondergrond.

Adviesfunctie

Onze hoofdtaak is het adviseren van het Ministerie van Economische Zaken & Klimaat. Ook andere stakeholders in het publieke domein worden bediend (SodM en EBN). AGE werkt niet voor de industrie. Terugkerende projecten zijn o.a.:

 • Inname en kwaliteitscontrole van gegevens over Nederlandse olie-en gasvelden (onshore en offshore),
 • (mede op basis daarvan) het maken van jaarlijkse prognoses van de Nederlandse aardgasproductie, inclusief exploratiepotentieel; update van de nationale gasreservepositie,
 • (mede op basis daarvan) het maken van jaarlijkse prognoses van de Nederlandse aardgasproductie, inclusief exploratiepotentieel; update van de nationale gasreservepositie,
 • Volgen van de nieuwe activiteiten van de olie-en gas E&P-industrie.
Gebruik Nederlandse ondergrond (niet op schaal); diepe ondergrond is > 500mInformatiefunctie Geologische Dienst NL

Verder onderzoek in verband met:

 • Vergunningaanvragen voor winning van delfstoffen of aardwarmte; wij doen 3D-ondergrondevaluaties met hightech modelleringstools,
 • Voorspellingen van bodemdaling t.g.v. delfstofwinning (geomechanische modellering); hier worden innovatieve concepten toegepast,
 • Methaanemissies van olie en gas activiteiten,
 • Ondersteuning van beleidskeuzes inzake nieuwe toepassingen (bijv. fracking en ondergrondse CO2 en waterstof-opslag),
 • Ruimtelijke ordening diepe ondergrond.

Een neventaak voortkomend uit de adviestaak en uit onze expertise van de Nederlandse diepe ondergrond is het bijdragen aan de informatiefunctie. Deze wordt vooral vormgegeven in het Geo-Informatie Programma dat TNO Geologische Dienst Nederland (GDN) uitvoert voor de Nederlandse overheid en samenleving. Vanuit haar kennis van de data en informatie van de diepe ondergrond draagt AGE bij door assistentie bij de kwaliteitscontrole op de DINO-database en door het voeden en beheren van het informatieportal www.nlog.nl van het Ministerie van EZK. De informatie daarop heeft een belangrijke functie bij de beleidsdoelstelling om door het laagdrempelig beschikbaar maken van zoveel mogelijk informatie nieuwe activiteiten te bevorderen.

Expertisegroepen
Contact

Drs. John Zegwaard

VOLG TNO OP SOCIAL MEDIA

blijf op de hoogte van ons laatste nieuws, vacatures en activiteiten

Op TNO.nl maken we gebruik van cookies. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd  worden.