Computational Fluid Dynamics - complexe vloeistofstromen

Procesintensivering heeft grote gevolgen voor de chemische industrie. Processtappen worden met elkaar gecombineerd en zo ontstaan er nieuwe uitdagingen. De overstap van batchverwerking naar continubedrijf vraagt om nieuwe innovaties. Het vermogen om complexe vloeistofstromen te beschrijven is essentieel voor het ontwerpen van effectieve systemen en bruikbare oplossingen.

TNO stelt bedrijven in staat om hun chemische apparatuur door middel van computersimulatie voor verschillende fases en schalen te beoordelen. Met onze softwaretools kunnen we de exacte omstandigheden en reacties nabootsen: op die manier krijgen chemische bedrijven de beschikking over waardevolle gegevens en accurate voorspellende modellen. Door de effectiviteit van nieuwe processen te testen kunnen we de ontwikkeling versnellen, de doorlooptijd verkorten en de kosten verlagen. Met CFD-technologie kunnen we trends in complexe vloeistofstromen bij het testen van nieuwe of bestaande systemen identificeren. De bijzonder nauwkeurige resultaten, in combinatie met de juiste modellen en gegevens, zorgen ervoor dat ontwerpfouten vroegtijdig worden ontdekt zodat er geen overbodige tests hoeven worden uitgevoerd. CFD maakt het in principe mogelijk om een oneindig aantal virtuele sensoren te gebruiken om de prestaties van een eenheid te beoordelen. Doordat gebrekkige ontwerpen minder lang worden getest, ontwikkelen bedrijven met CFD sneller een werkende oplossing.

Meer zekerheid

Kleinschalige tests van chemische processen geven niet altijd inzicht in de prestaties op grotere schaal. Voor stromen die chemische reacties aangaan of uit meerdere fasen bestaan moet de vloeistofstroom op elke schaal worden getest of accuraat gemodelleerd. CFD kan deze processtappen simuleren en valideren, waardoor de behoefte aan praktijktests afneemt. CFD wordt al tientallen jaren gebruikt om vloeistofstromen betrouwbaar te simuleren. Hoewel deze technologie in de chemische industrie nog niet veel wordt toegepast, heeft deze haar nut in andere sectoren al bewezen, bijvoorbeeld in de lucht- en ruimtevaartsector en de petrochemische industrie. De sleutel tot een effectief gebruik van CFD is de combinatie van specifieke natuurkundige kennis en numerieke kennis. Met behulp van de juiste natuurkundige modellen, voorzien van correcte gegevens, worden de procesomstandigheden accuraat en effectief gesimuleerd. TNO werkt nauw samen met partners om te garanderen dat het systeem alleen van de meest accurate gegevens wordt voorzien, om zo de meest betrouwbare resultaten te behalen.

Mogelijkheden voor verdere ontwikkeling

TNO deelt kennis en expertise op het gebied van Computational Fluid Dynamics met de chemische industrie en leveranciers van chemische installaties. Dankzij onze software verkorten we de doorlooptijd, waarmee ook de ontwikkeling sneller en accurater verloopt. TNO vergroot het concurrentievermogen van bedrijven en neemt belemmeringen voor de ontwikkeling weg. Zo stelt TNO bedrijven in staat om betere oplossingen te ontwikkelen. TNO gaat partnerschappen met bedrijven aan om specifieke uitdagingen aan te pakken, en bevordert daarnaast een snellere innovatie door middel van Shared Research Programma's. Wij zijn ervan overtuigd dat wij betere innovaties voor de gehele sector kunnen realiseren door onze krachten met andere spelers binnen de sector te bundelen en de risico's van innovatie samen te dragen.

Expertisegroep Heat Transfer & Fluid Dynamics
Contact

Néstor González Díez, MSc

  • Aeroacoustics
  • Fluid Dynamics
  • Risers
  • Subsea
  • Turbomachinery