De CO2 uitstoot van onze industrie is 30% van de totale CO2 uitstoot in Nederland. Wij zijn in Nederland nog altijd vrijwel helemaal afhankelijk van fossiele brand- en grondstoffen. TNO ontwikkelt binnen vier routes (manieren) verschillende oplossingen om de uitstoot van CO2 in 2050 tot zelfs nul te reduceren.

Vier routes naar een co2 neutrale industrie


Op weg naar een duurzame en circulaire industrie heeft TNO vier routes uitgewerkt:

1.  Elektrificatie productieprocessen; Elektrificatie van productieprocessen is onontkoombaar om de industrie netto CO2-neutraal te maken.

2.  Verduurzaming warmtehuishouding; Dubbele winst is er als de industriële warmtepomp is aangedreven door duurzaam opgewekte elektriciteit. 

3.  Afvang, hergebruik en opslag van CO2; We werken voor en met industriële partijen en wetenschappelijke instellingen aan een verbetering en brede uitrol van technieken die binnen afzienbare tijd op de markt kunnen komen. 

4. Efficiency en circulariteit; Door industriële processen efficiënt en circulair te maken hebben ze minder energie en grondstoffen nodig en komen er minder emissies en afvalstoffen vrij.

Geinteresseerd in de 4 routes en wil je meer weten?

Naar een CO2-neutrale industrie

Samenwerken voor CO2 reductie


Als je meer wilt weten over de mogelijkheden om samen te werken met TNO op het gebied van CO2- reductie? Vraag naar de mogelijkheden bij Jaap Vente specialist op dit gebied.

Voor deze maatschappelijke en economische uitdaging werkt TNO nauw samen met overheid en bedrijfsleven. Onze kennis en onderzoek leiden tot toepasbare innovaties waarmee de CO2-doelstellingen gehaald kunnen worden. Samen met marktpartijen werkt TNO aan het versnellen van technologische oplossingen om de overgang naar een CO2 neutrale industrie mogelijk te maken op een manier die de procesindustrie in staat stelt om de energietransitie kosteneffectief te maken en tegelijkertijd nieuwe (export-)kansen creëert voor de maakindustrie in Nederland. Ook moeten innovaties in processen en producten ervoor zorgen dat Nederland een aantrekkelijke vestigingsplaats wordt voor de nieuwe duurzame industrie.

Voorbeelden van innovaties
Lees hier voorbeelden van nieuw ontwikkelde innovaties die door middel van projecten en samenwerkingen tot stand zijn gekomen of nog in ontwikkeling zijn.

Algemeen

CO2-reductie in Nederland: maatregelen en innovaties

De CO2-uitstoot in Nederland moet in 2030 al met de helft omlaag en in 2050 zelfs met 95 procent. Dit heeft de Nederlandse regering besloten naar aanleiding van het Klimaatakkoord van Parijs. TNO werkt... Lees verder
TNO Insights

Een industrie zonder CO₂-uitstoot… Hoe gaan we dat doen?

15 maart 2019
In Nederland is de industrie verantwoordelijk voor 30 procent van alle CO₂-uitstoot. Een aanzienlijk aandeel dus. Ondertussen liggen er ambitieuze klimaatdoelen. De grote uitdaging: hoe komen we zo snel... Lees verder
TNO Insights

Nieuwe duurzame warmtepompen met de industrie ontwikkeld

12 april 2019
Veel bedrijven in de industrie gebruiken hoge temperatuur warmte voor hun productieprocessen waarvoor ze gasgestookte systemen inzetten. Daarbij komt veel CO2 en restwarmte vrij. ECN part of TNO ontwikkelde... Lees verder
TNO Insights

De elektrische auto die zichzelf oplaadt met zonne-energie

24 juni 2019
Het begon in 2013 met het winnen van de World Solar Challenge in Australië. Een barre tocht van zo’n drieduizend kilometer dwars door de woestijn met de eerste gezinsauto volledig aangedreven door zonne-energie:... Lees verder
Contact

Dr.ir. Jaap Vente

  • Sustainable Process Technology