Waterstof vormt één van de pijlers van de energietransitie én kan de groeimotor zijn voor een nieuwe economie. Nederland staat voorgesorteerd om internationaal een koploperpositie in te nemen als leverancier van elektrolysers: de sleuteltechnologie voor productie van schone waterstof. Dit blijkt uit een verkenning van FME en TNO. Maar hier is nog wel wat voor nodig. Op dit moment ontbreekt het Nederland aan een volwaardige industrie die op grote schaal elektrolysers kan produceren. Een van de aanbevelingen uit de verkenning is om een landelijk ‘Elektrolyser Makersplatform’ op te richten.

Eletrolyser Makersplatform NL

Krachtenbundeling in de elektrolyser-industrie

Download

Lees hier de managementsamenvatting van de verkenning.

Elektrolyse onderdelen en materialen

Nederlandse bedrijven (70+) zijn op dit moment actief bij de ontwikkeling en productie van materialen en onderdelen voor elektrolysers. Individueel is hun positie nog bescheiden, maar als groep hebben ze de mogelijkheid om een nationale elektrolyser-industrie op te zetten.

Deze partijen hebben er met name baat bij om, op ketenniveau, samen te werken en te innoveren. Daarom hebben FME en TNO, in samenwerking met 11 provincies, onderzocht wat de regionale kansen en mogelijkheden zijn voor de totstandkoming van een elektrolyser-industrie in Nederland en aanbevelingen gedaan.

Potentie waterstof dankzij elektrolyse

Onderzoek naar grootschalige electrolyse in TNO Faraday lab bron: TNO, fotograaf Eric de Vries

Waterstoftechnologie heeft de potentie om een belangrijk exportproduct van Nederland te worden. Nederland heeft een uitstekende gasinfrastructuur die her-inzetbaar is voor transport van duurzame waterstof en een flink potentieel aan offshore-wind voor de productie van groene waterstof.

Waterstof kan niet alleen helpen de Nederlandse klimaatdoelen te halen, maar kan ook duurzame economische groei en banen scheppen. FME en TNO zullen daarom het initiatief nemen een Elektrolyser Makersplatform op te richten.

Community voor productie van elektrolysers

Naast de oprichting van een Elektrolyser Makersplatform worden er in de verkenning nog een aantal andere aanbevelingen gedaan. Oprichting van een actieve community van maakbedrijven die zich (willen) toeleggen op de productie van elektrolysers, of de daarvoor benodigde componenten hebben, is hard nodig.

Dit is belangrijk om bedrijven te verbinden, samen te werken aan de benodigde randvoorwaarden voor innovatie én om de internationale zichtbaarheid van Nederlandse bedrijven te vergroten. Het platform kan ook een belangrijke rol spelen bij het matchen van vraag en aanbod.

Ook is een strategisch innovatieprogramma voor de productie van elektrolysers nodig, waarin wordt ingezet op research en development via onder andere proeftuinen, op de ontwikkeling van een aantrekkelijke businesscase en ketenontwikkeling en op het creëren van gunstige randvoorwaarden en marktactivering.

Download de verkenning van TNO en FME

Electrolysers: Kansen voor de Nederlandse maakindustrie

Download
Ons werk

Onderzoeksfaciliteit Industriële Elektrificatie versnelt vergroening Rotterdamse haven

Elektrificatie is een speerpunt voor verduurzaming van de industrie. Zo is het haven-industriecluster Rotterdam-Moerdijk grootverbruiker van energie en veroorzaakt het bijna twintig procent van de CO2-uitstoot... Lees verder
Ons werk

15 dingen die je moet weten over waterstof

Waterstof kan een belangrijke bijdrage leveren aan de energietransitie. Samenwerking is essentieel om waterstof succesvol in te kunnen zetten om bijvoorbeeld bij te dragen aan: CO2-reductie in de industrie,... Lees verder
Ons werk

Kansen groene waterstof voor de maakindustrie in kaart gebracht

De Nederlandse maakindustrie heeft alle kans een toonaangevende rol te gaan spelen als leverancier van de nieuwe generatie electrolysers. Die zijn nodig om straks op grote schaal groene waterstof te produceren.... Lees verder
Contact

Lennart van der Burg MSc

  • Waterstofexpert
  • Electrolyse
  • Warmtenetten
  • Energietransitie