Elektrificatie is een speerpunt voor verduurzaming van de industrie. Zo is het haven-industriecluster Rotterdam-Moerdijk grootverbruiker van energie en veroorzaakt het bijna twintig procent van de CO2-uitstoot in ons land. Om de overstap van fossiele bronnen op elektriciteit en groene waterstof te versnellen moeten bestaande technologieën sneller naar een hoger niveau worden getild. Het Fieldlab Industriële Elektrificatie gaat daar een belangrijke rol in spelen.

Het Fieldlab Industriële Elektrificatie (FLIE),geïnitieerd door ondernemersorganisatie FME, Deltalinqs als vertegenwoordiger van bedrijven in de Rotterdamse haven en TNO, krijgt extra financiële ondersteuning van het ministerie van EZK voor investering in apparatuur en infrastructuur. 

Het Fieldlab is mede mogelijk gemaakt door de European ERDF subsidie en financiële ondersteuning van de overheid, de provincie Zuid-Holland en de gemeente Rotterdam.

Andere partners in het nieuwe lab zijn Havenbedrijf Rotterdam, de Zuid-Hollandse ontwikkelingsmaatschappij InnovationQuarter en Plant One Rotterdam. TNO is verantwoordelijk voor de investering en zal daarnaast een deel van de ontwikkelingen in het internationale shared innovatie programma VoltaChem in de centrale hub van de onderzoeksfaciliteit gaan opschalen.

Demonstraties in de praktijk

In de onderzoeksfaciliteit komen drie type installaties te staan die passen bij het cluster en die in de praktijk gedemonstreerd kunnen worden. Het gaat daarbij om technieken op het gebied van industriële warmte, inpassing van groene waterstof en directe conversie van CO2, die allemaal gebruik maken van duurzame elektriciteit.

Fabrikanten van apparaten en installaties kunnen hier de werking van hun nieuwste warmtepompen, elektrische boilers, electrolysers of conversieprocessen aan potentiële klanten laten zien als laatste stap naar marktintroductie.

Het bijzondere van de faciliteit is het kunnen inpassen van nieuw ontwikkelde apparatuur in bestaande installaties. Dat maakt het initiatief ook uniek: de infrastructuur vormt de schakel tussen de ontwikkellabs van fabrikanten en kennisinstellingen zelf en de industriële praktijk.

Van veelbelovend naar realiteit

De faciliteit is gericht op integratie, demonstratie en verbetering van elektrificatie technologieën, zoals warmtepompen (Power-2-Heat), hoge temperatuur warmteopslag, electrolysers (Power-2-Hydrogen) of groene waterstof conversieprocessen (Power-2-Chemicals/-Fuels) onder realistische omstandigheden.

De komende jaren moeten deze technologieën van veelbelovend naar realiteit worden getild. Voor de markt zijn de risico’s nu nog te groot om zo’n lab zelf te financieren. Ook lopen de sectoren en belangen te veel uiteen om dit gezamenlijk op te pakken. Door dit initiatief van de genoemde partners met nationale en regionale overheden als aanjager wordt die barrière geslecht.

Belangen samenbrengen

Ook brengt de faciliteit innovatieve fabrikanten uit de FME achterban samen met Deltalinqs-bedrijven in het havengebied om nieuwe apparatuur te gebruiken waarmee productieprocessen verduurzaamd kunnen worden. Daar blijken de belangen gemeenschappelijk.

Marktonderzoek onder een groot aantal partijen heeft uitgewezen dat er behoefte is aan bundeling van kennis en praktijkdemonstraties rondom industriële elektrificatie. De onderzoeksfaciliteit staat open voor de maakindustrie, industriële bedrijven die willen vergroenen en onderzoeksinstellingen.

Nieuwe bedrijvigheid en werkgelegenheid

Hoofddoel van de onderzoeksfaciliteit in FLIE is versnelling van de elektrificatie van de industrie om de CO2-uitstoot drastisch te verminderen. Daardoor zal het ook bijdragen aan nieuwe duurzame bedrijvigheid en hoogwaardige werkgelegenheid door de innovaties die het gaat opleveren.

Een derde voordeel is dat het Rotterdamse havengebied weer interessanter wordt voor internationale partijen hun producten hier te demonstreren dan wel zich hier te vestigen.

Samenwerken met TNO in het Fieldlab industriële Elektrificatie?

Neem contact op met Martijn de Graaff

Contact opnemen
Ons werk

4 manieren om de industrie CO2 neutraal te maken

De CO2 uitstoot van onze industrie is 30% van de totale CO2 uitstoot in Nederland. Wij zijn in Nederland nog altijd vrijwel helemaal afhankelijk van fossiele brand- en grondstoffen. TNO ontwikkelt binnen... Lees verder
Ons werk

Onderzoeksfaciliteit voor negatieve CO2 emissies

Per jaar gaat er wereldwijd zo’n 35 miljard ton aan CO2 de atmosfeer in. Die bevat momenteel 400 ppm (parts per million) aan CO2 en die waarde moet terug naar het pré-industriële niveau van 300 ppm. Afvang... Lees verder
Ons werk

Mollier faciliteit: innoveren in industriële droogtechnologie

Maar liefst vijftien procent van het energiegebruik door de industrie komt voor rekening van ontwateren en drogen. Dat gebeurt met name bij de productie van papier, chemicaliën en voedingsmiddelen. Innovaties... Lees verder
Ons werk

Mass customization labs: open innovatie voor integratie zonne-energie

Lange tijd waren zonnepanelen vooral in één vorm, formaat en kleur verkrijgbaar. TNO is er de laatste jaren samen met partners in geslaagd om PV-elementen te ontwikkelen met vormen en kleurpatronen naar... Lees verder
Ons werk

Fieldlab omgevingseffecten

De groei van de hoeveelheid opgewekte zonne- en windenergie op land en water heeft onvermijdelijk invloed op de omgeving. Dit kan een positieve invloed zijn of juist een risico op een negatieve invloed.... Lees verder
Contact