Waterstof die momenteel in ons land wordt geproduceerd is vooral bestemd als grondstof voor de productie van kunstmest en het ontzwavelen van brandstoffen. De huidige waterstofproductie is nu gebaseerd op aardgas en gaat gepaard met veel CO2-uitstoot. Om productie en gebruik van groene waterstof, volledig verkregen uit zon en wind, te stimuleren moet nog veel gebeuren. Elektrolyse, het splitsen van water in zuurstof en waterstof, met behulp van elektriciteit uit wind en zon is de belangrijkste optie.

TNO werkt op verschillende manieren aan het optimaliseren en goedkoper maken van de productie van groene waterstof. Elektrolyse is een bewezen technologie, maar er zijn nog verschillende uitdagingen om het op grote schaal in te zetten.

Elektrolyse Opschalen met factor duizend

De  capaciteit van de electrolysers, die op dit moment in gesubsidieerde pilots worden neergezet, bedraagt niet meer dan 1 tot 10 megawatt. Om ons land van CO2-vrije waterstof te voorzien moeten we toe naar electrolysers op gigawatt niveau. Dat betekent opschaling met een factor duizend. Als die electrolysers er eenmaal zijn, moeten we ze bij voorkeur inzetten voor moeilijk te verduurzamen sectoren zoals de staalindustrie, zwaar wegverkeer, lucht- en scheepvaart; voor het leveren van elektriciteit op momenten dat we geen wind en zon hebben en om de  grote hoeveelheid wind op zee in te passen in ons energiesysteem door een deel om te zetten in waterstof.

Onderzoek en proefinstallaties

TNO werkt in het project Gigawatt Elektrolyser samen met bedrijven en universiteiten in ons land en daarbuiten aan het ontwerp van zo’n installatie, die nog vóór 2030 in gebouwd moet kunnen worden.

In Groningen wordt gewerkt aan de Hydrohub, een open onderzoekscentrum waar dertien partijen waaronder het Institute for Sustainable Process Technology (ISPT) en TNO samenwerken aan het optimaliseren en opschalen van elektrolyse.

In het EU-project H2FUTURE is TNO nauw betrokken bij een demonstratieproject, waar een PEM-electrolyser van zes megawatt is geïnstalleerd bij een Oostenrijks staalbedrijf.

Faraday lab

In Petten beschikt TNO over de grootste waterstof onderzoeksfaciliteit van Europa, het Faraday laboratorium, waar wordt gewerkt aan technologische doorbraken voor opschaling. Er is nauwe samenwerking met de Hydrohub in Groningen en bedrijven in de keten die hier materialen en componenten kunnen laten testen en gezamenlijk doorontwikkelen. Ze hoeven dus niet zelf in testfaciliteiten te investeren. Faraday is een open innovatielab dat zich richt op het optimaliseren van elektrolyse technologieën op lage temperatuur (PEM, alkaline, AEM) en op hoge temperatuur (SOE).

Kosten drastisch omlaag

Ook de kosten van de productie van groene waterstof zijn nog een factor twee tot drie te hoog om te kunnen concurreren met grijze waterstof, verkregen uit aardgas. De vergelijking met het huidige aardgas, zonder CO2-afvang, is op de langere termijn niet meer relevant omdat dit gepaard gaat met enorme CO2-emissie.

De electrolysers moeten drastisch in prijs omlaag omdat ze maar een deel van de tijd operationeel zijn, alleen op duurzame stroom. Bij wind op zee is dat zo’n vierduizend uur per jaar. TNO werkt met fabrikanten en toeleveranciers aan nieuwe componenten, alternatieve materialen en circulaire ontwerpen om de kosten fors omlaag te krijgen en de levensduur te verlengen. Dat zou de drempel slechten die nu grootschalig produceren van duurzame waterstof in de weg staat. Ook samenwerken als fabrikant of toeleverancier? Neem dan contact met ons op.

Samenwerken?

Neem contact op met Lennart van der Burg

Contact

Elektrolyse op zee

Een andere ontwikkeling is het onderzoek naar elektrolyse op zee. Project PosHYdon, een demo-installatie op het olie- en gasplatform Q13a van Neptune Energy voor de kust van Den Haag, gaat groene waterstof produceren uit duurzame elektriciteit opgewekt door wind en zon. De uitdaging is hier electrolysers te bouwen die, anders dan op land, bestand zijn tegen tegen de veel extremer omstandigheden op zee.

Kennis

Van grijze en blauwe naar groene waterstof

Productie uit water via elektrolyse met duurzame elektriciteit van zon en wind is een CO2-vrij alternatief. Maar voor het maken van die groene waterstof zijn er nog technologische drempels te slechten.... Lees verder
Ons werk

Grootschalige opslag en transport waterstof

Met de sterke uitbreiding van het aantal windparken op zee het komend decennium tot een capaciteit van 11,5 gigawatt in 2030 wordt grootschalige opslag en transport van de opgewekte energie in de vorm... Lees verder
Ons werk

Waterstof als nieuwe brandstof en grondstof

De industrie gebruikt enorme hoeveelheden waterstof voor de productie van ammoniak, verschillende kunststoffen en raffinage. Maar omdat de waterstof wordt gemaakt met aardgas komt er veel CO2 vrij. Groene... Lees verder
Ons werk

Methaanpyrolyse: waterstof maken zonder CO2-uitstoot

Waterstof zonder CO2-uitstoot is belangrijk voor de ontwikkeling van een CO2 emissievrije samenleving. Deze waterstof is nodig om wereldwijd de klimaat- en energiedoelstellingen te kunnen realiseren.  ... Lees verder
Contact

Lennart van der Burg MSc

  • Waterstofexpert
  • Electrolyse
  • Warmtenetten
  • Energietransitie