De industrie gebruikt enorme hoeveelheden waterstof voor de productie van ammoniak, verschillende kunststoffen en raffinage. Maar omdat de waterstof wordt gemaakt met aardgas komt er veel CO2 vrij. Groene waterstof geproduceerd uit wind en zon moet op termijn de grijze variant verdringen. Dan kan waterstof ook aardgas vervangen als brandstof in productieprocessen met hoge temperatuur warmte. Een andere toepassing is waterstof als 'brandstof’ voor voertuigen. TNO verkent hoe duurzame waterstof hier een rol kan spelen.

Waterstof Webinar #1: 'De ontbrekende schakel in de energietransitie?'

Marcel Weeda van TNO en Faiza Oulahsen van Greenpeace bespreken de belangrijke rol van waterstof in de energietransitie.

Terugkijken

Waterstof kan door grootschalige toepassing in de industrie en zwaar transport over weg en water in belangrijke mate bijdragen aan terugdringing van de CO2-uitstoot. De industrie is verantwoordelijk voor ongeveer dertig procent van deze emissies; de transportsector voor bijna twintig procent.

Uiteenlopende toepassingen

Energiedragers als waterstof blijven nodig als brandstoffen voor toepassingen waar elektriciteit en batterijen niet toereikend zijn. Hierbij valt te denken aan zwaar wegverkeer, luchtvaart en scheepvaart en productie van hoge temperatuur warmte in industriële processen. Waterstof is inzetbaar als vervanging van aardgas bij de productie van warmte voor industrie en de gebouwde omgeving, voor elektriciteitsproductie in gascentrales en voor de productie van elektriciteit aan boord van brandstofcel-elektrische voertuigen.

Waterstof als brandstof voor elektrische voertuigen

Binnen het wegvervoer is waterstof aan een opmars bezig. Zo maakte het kabinet onlangs de komst van vijftig nieuwe waterstofbussen bekend, bestemd voor het openbaar vervoer in Groningen, Drenthe en Zuid-Holland. Personenauto’s en vrachtwagens uitgerust met een brandstofcelsysteem tanken waterstof en stoten als restproduct slechts water uit. Dat systeem gebruikt de waterstof voor productie van elektriciteit om de elektromotor aan te drijven.

Voor CO2-neutraal wegverkeer werkt TNO aan de ontwikkeling, invoering en optimalisatie van brandstofcelsystemen voor uiteenlopende typen voertuigen. Met onze gevalideerde meetmethoden en modellen helpen we vlooteigenaren te bepalen wat de best mogelijke combinatie is van brandstofcel en batterij voor een specifiek gebruik in elektrische voertuigen.

Elektrificatie chemie

Via VoltaChem, een Shared innovation programma, is TNO met nationale en internationale partners actief de elektrificatie van de chemische industrie aan het bewerkstelligen en versnellen. We werken aan nieuwe en baanbrekende technologieën als de omzetting van elektriciteit in warmte (Power2Heat), de productie van waterstof via innovatieve elektrolysers (Power2Hydrogen), de omzetting van duurzame waterstof in brandstoffen (Power2Fuels ook wel E-Fuels of Electrofuels) en de indirecte thermochemische en directe elektrochemische conversie van water, CO2 en stikstof met behulp van elektriciteit naar chemicaliën (Power2Chemicals). Behalve technologie onderzoeken we ook de economische haalbaarheid van deze oplossingen.

Projecten

TNO is betrokken bij een grote aantal nationale en internationale projecten op het gebied van duurzame mobiliteit en logistiek. Zo ontwikkelen we in H2-share met vijftien partners uit Nederland en ons omringende landen zware vrachtwagens op waterstof en een mobiel waterstoftankstation.

Samenwerken

Voor geïnteresseerden in waterstoftoepassingen kan het zetten van de eerste stap nog spannend zijn. Samen met partners heeft TNO een proeftuin opgezet in de vorm van een waterstof opwekkende windmolen, met bijbehorend tankstation. TNO zoekt gemeentelijke diensten, transporteurs en particulieren die zo op een laagdrempelige manier kunnen kennismaken met de voordelen van (rijden op) waterstof.

Samenwerken in de proeftuin?

Neem contact op met Roel de Natris.

Contact
Kennis

Van grijze en blauwe naar groene waterstof

Productie uit water via elektrolyse met duurzame elektriciteit van zon en wind is een CO2-vrij alternatief. Maar voor het maken van die groene waterstof zijn er nog technologische drempels te slechten.... Lees verder
Ons werk

Productie duurzame waterstof optimaliseren met elektrolyse

Waterstof die momenteel in ons land wordt geproduceerd is vooral bestemd als grondstof voor de productie van kunstmest en het ontzwavelen van brandstoffen. De huidige waterstofproductie is nu gebaseerd... Lees verder
Ons werk

Grootschalige opslag en transport waterstof

Met de sterke uitbreiding van het aantal windparken op zee het komend decennium tot een capaciteit van 11,5 gigawatt in 2030 wordt grootschalige opslag en transport van de opgewekte energie in de vorm... Lees verder
Contact