Heatstore is een groot Europees onderzoeksproject om technologieën te demonstreren voor de ondergrondse opslag van warmte. Het kan namelijk groter en de kosten kunnen omlaag. Dat moet ertoe leiden dat warmteopslag een belangrijk onderdeel wordt van de energietransitie.

In Heatstore werken 23 partijen uit negen landen samen. TNO coördineert het project Heatstore om technologieën voor de opslag van thermische energie te ontwikkelen en deze in praktijkproeven te demonstreren. Het gaat daarbij om verschillende configuraties, waarin warmtebronnen, opslagtechnieken en benutting van warmte worden gecombineerd. Er staan zes praktijkproeven op het programma in Nederland, België, Duitsland, Frankrijk en Zwitserland. Naast TNO participeren vanuit Nederland adviesbureau IF Technology, energiebedrijf ECW, wateronderzoeksinstituut KWR en het Nederlands Instituut voor Ecologie (NIOO-KNAW).

Op grote schaal

Ondergrondse opslag bestaat op zich wel, maar veel te kleinschalig en op betrekkelijk lage temperaturen. Doel is hoge temperatuur opslag (HT-UTES) van 25 tot 90 graden te demonstreren in combinatie met uiteenlopende warmtebronnen, zoals: geothermisch, zonnewarmte en restwarmte uit afvalverwerking. De warmte uit die bronnen wordt opgeslagen in waterhoudende lagen, via ondergrondse warmtewisselaars en in lege kolenmijnen.

Combinatie bronnen en opslag

Door het intelligent combineren van warmtebronnen en opslagtechnologieën moet het mogelijk zijn om met opgeslagen warmte een heel seizoen te overbruggen. De vraag naar warmte van bedrijven, huishoudens en gebouwen kan hierdoor veel beter worden afgestemd met het aanbod. Het overschot in de zomer wordt tot wel honderden meters diep opgeslagen om in de winter weer te kunnen leveren aan warmtenetten. Met slimme regeltechniek wil het consortium ook de vraag naar warmte beter sturen en de warmtenetten slimmer maken. Zo kunnen kosten verder worden bespaard.

Bedrijfsleven stimuleren

Geothermie in de brede zin, inclusief opslag van warmte in de ondergrond, heeft een aanzienlijk hogere potentie dan nu in de praktijk wordt gerealiseerd. Voor het grootschalig combineren van warmtebronnen en warmteopslag moet technologisch een aantal drempels geslecht worden. Het project is naast het verder brengen van technologie ook gericht op de maatschappelijke inbedding, het onderzoeken van verschillende businessmodellen en wetgeving. De periode tussen doorontwikkeling van de technologie en daadwerkelijke marktintroductie wordt hierdoor zo kort mogelijk gemaakt, zo is het streven van het consortium.

Contact

Drs. ing. Maurice Hanegraaf