Onderhoud aan windturbines op zee is duur en vergt daarom zorgvuldige planning. Maar er zijn zoveel onzekere factoren in het spel dat dit een wetenschap op zich is geworden. In het Europese project SPOWTT onderzocht TNO met partners hoe het onderhoud is te optimaliseren. Er is een planningtool ontwikkeld waarmee betrokken bedrijven personeel effectiever kunnen inzetten en door efficiënter onderhoud kosten besparen.

Meer informatie over SPOWT?

Neem dan contact op met Harald van der Mijle Meijer.

Contact

Het research en demonstratieproject Safety and Productivity of Offshore Wind Technician Transit (SPOWTT) is gerealiseerd met turbinebouwer Siemens, onderhoudsbedrijf SMC, BMO Offshore dat scheepsbewegingen meet, onderzoeksinstituut MARIN, ORE Catapult voor de project coordinatie en de Universiteit Hull, gespecialiseerd in human factors.

Zeeziekte

Voor het wel of niet kunnen uitvaren van zogeheten CTV’s (crew transport vessels) met onderhoudspersoneel naar de turbines in het offshore windpark moet de operator het type weer voor die dag weten, temperatuur, windsnelheid en -richting, golfhoogten en meer. In de tool zijn gegevens opgenomen over welke werkzaamheden nodig zijn en welke mensen en materiaal op dat moment beschikbaar zijn. Het ging er in dit project om niet alleen de weersvoorspelling als uitgangspunt te nemen maar ook de menselijke gevoeligheid voor zeeziekte te onderzoeken. Door toepassing van psychologische en fysiologische methoden uit andere sectoren is meer inzicht te verkrijgen in het welzijn en presteren van de medewerkers.

Relatie met dagelijkse praktijk

Voor en na verschillende overtochten zijn de leden van onderhoudsploegen uitvoerig bevraagd over hun fysieke en psychische gesteldheid, verrichte werkzaamheden, omstandigheden tijdens het varen en het werken. Op die manier is meer kennis en inzicht ontwikkeld over de factoren die van invloed zijn op hun welzijn. Dankzij de samenwerking met het onderhoudsbedrijf en hun medewerkers waren betere relaties te leggen tussen uitkomsten van eerder onderzoek en de dagelijkse praktijk. Tijdens verschillende sessies is de tool aan onderhoudsploegen van allerlei offshore windparken gedemonstreerd en getoetst.

Geavanceerde planningstool

Het bijzondere van het SPOWTT-project was de directe betrokkenheid van partijen die een rol spelen in het onderhoud aan windturbines op zee: de bouwer, operator, onderhoudsbedrijf. Deze partijen krijgen de beschikking over een geavanceerde planningstool. De tool laat zien welke planning en keuze van werkzaamheden het beste is om zowel overtocht als onderhoud efficiënt te laten verlopen. Dat resulteert in een verhoogde toegang tot de turbines en daardoor hogere beschikbaarheid van turbines, betere inzetbaarheid van medewerkers, verbeterde productiviteit en lagere kosten.

Kennis

Koploper in beheer en onderhoud windturbines

TNO is vijftien jaar geleden als een van de allereerste gaan nadenken over innovatie in beheer en onderhoud. Terwijl anderen zich nog vooral toelegden op de bouw van windturbines, onderzocht TNO hoe de... Lees verder
Roadmap

Naar grootschalige opwekking van windenergie

De Nederlandse overheid heeft met de energiesector afgesproken dat al in de nabije toekomst een substantieel deel van alle energie uit duurzame bronnen zal worden opgewekt. Windenergie zal voor Nederland... Lees verder
Contact

Ir Harald van der Mijle Meijer