In het project Dutch Offshore Wind Atlas (DOWA), dat in juni 2017 van start ging en tot december 2019 heeft gelopen, bundelen TNO, KNMI (Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut) en Whiffle (spin-off Technische Universiteit Delft) hun expertise en kennis van windomstandigheden en windenergie. TNO heeft dit in opdracht van de rijksoverheid uitgevoerde DOWA-project geleid. Het doel was om de nieuwe en geactualiseerde atlas beschikbaar te stellen voor tenderdoeleinden voor nieuwe offshore windparken voor de Zuid-Hollandse kust (Scheveningen) en voor de kust verder naar het noorden (Egmond).

TNO, KNMI en Whiffle hebben aan een nieuwe atlas met nauwkeurige informatie over de Noordzeewind voor windenergietoepassingen gewerkt. Duidelijkheid over de hoeveelheid wind maakt een nauwkeuriger inschatting van het rendement van een offshore windpark mogelijk en duidelijkheid over hoe vaak windsnelheden extreme niveaus bereiken bepaalt hoe robuust windturbines moeten worden gemaakt. Hierdoor dalen de kosten van offshore-windenergie, een belangrijke doelstelling van de Nederlandse overheid. Elke organisatie draagt haar steentje bij met haar eigen specifieke expertise.

TNO heeft specifieke kennis van de windomstandigheden van windturbines en windparken en het KNMI brengt zijn specialistische kennis van het windklimaat in met behulp van weermodellen. Whiffle heeft software ontwikkeld waarmee lokale windinformatie met een zeer hoge resolutie kan worden berekend.

Verschillende niveaus van modellering en hun validatie

Beter begrip van windomstandigheden

Binnen het DOWA-project heeft het KNMI de bestaande KNMI North Sea Wind (KNW)-atlascatalogus met windinformatie tot op 200 meter hoogte uitgebreid met informatie van 2014 tot maart 2019. Daarnaast heeft het KNMI een nieuwe atlas samengesteld, de Dutch Offshore Wind Atlas (DOWA). Op basis van verbeterde modellen en methoden heeft de nieuwe atlas veranderingen in de wind binnen 24 uur (dag/nacht) effectiever in kaart gebracht en windinformatie geleverd uit luchtlagen op grotere hoogte (600m). TNO heeft deze atlas gevalideerd met behulp van nauwkeurige windmetingen van offshore meteorologische masten, LiDAR's op platforms, drijvende LiDAR's en van satellieten en vliegtuigen. TNO creëert hiermee een beter begrip van de omstandigheden van offshorewindenergie, met name op grotere hoogte.

Met behulp van de DOWA-uitgang maakt de Whiffle-software het mogelijk om uiterst nauwkeurige windinformatie te extrapoleren. Het DOWA-project richt zich ook op de wind in de luwte van een individuele windturbine of complete windparken. Tot slot heeft TNO LiDAR (Light Detection and Ranging) apparatuur aangeschaft die het mogelijk maakt om met lasertechnieken windvelden te scannen op een hoogte van enkele kilometers. Naarmate windturbines groter worden, worden windmetingen op grotere hoogte steeds belangrijker.

Het KNMI heeft de KNMI-atlas North Sea Wind (KNW) vanaf 2014 continu geactualiseerd en beschikbaar gesteld. De DOWA-resultaten zijn op vergelijkbare wijze beschikbaar worden gesteld. De beschikbaarheid van deze recentere gemodelleerde windenergiegegevens is waardevol voor offshore windparkontwikkelaars, omdat de dataset hiermee in de planningsfase kan worden gebruikt om de windenergieproductie in windparken in te schatten. Met name de mogelijkheid om de dataset met recente offshoremetingen te correleren met LiDAR maakt het mogelijk onzekerheden te verminderen.

Bekijk de webinar over DOWA (in het Engels)


Bekijk ook de video
(in het Engels)

Interesse in de atlasgegevens, ga dan naar het KNMI Datacentrum

KNMI Data Centre
Kennis

Minder productie per windturbine, toch grotere opbrengst

TNO doet onderzoek om windenergie goedkoper te kunnen produceren en transporteren. Onder andere door innovatieve elektrische infrastructuur en een geïntegreerd ontwerp, installatie en regeling van middelgrote... Lees verder
Roadmap

Naar grootschalige opwekking van windenergie

De Nederlandse overheid heeft met de energiesector afgesproken dat al in de nabije toekomst een substantieel deel van alle energie uit duurzame bronnen zal worden opgewekt. Windenergie zal voor Nederland... Lees verder
Ons werk

Haliade X: metingen aan grootste windturbine ooit begonnen

De certificeringsmetingen die TNO uitvoert zijn succesvol en hebben eraan bijgedragen dat het zogenaamde volledige type certificaat is verstrekt door DNV GL. Lees verder

Contact

Dr. Jan Willem Wagenaar

  • wind
  • LiDAR
  • Power performance
  • Measurements