De belangrijkste doelstelling van de research and developmentstrategie van de Europese windindustrie voor de komende tien jaar is de meest concurrerende bron van energie te worden op land (2020) en op zee (2030), zonder rekening te houden met externe kosten.

De industrie begeeft zich op twee parallelle trajecten voor kostenbesparingen:

  • Incrementele innovatie: kostenbesparingen via schaalvoordelen die ontstaan uit verhoogde marktvolumes van ‘mainstream’ producten, waarbij continu wordt gewerkt aan verbetering van productie- en installatiemethodes en producten.
  • Doorbraakinnovatie: creatie van innovatieve producten, inclusief flink opgeschaalde gespecialiseerde (offshore) turbines, die gezien moeten worden als nieuwe producten.

Het UPWIND project heeft innovatieve trajecten onderzocht en vastgesteld welke cruciale informatie ontbrak om de energiekosten van aansluitingen op het net, funderingen en windmolenpark interacties te verlagen.

Brede scope en reductie energiekosten

UPWIND is een van de weinige geïntegreerde projecten die is uitgevoerd onder FP6. Geïntegreerde projecten waren zodanig van opzet dat ze het hele onderzoeksspectrum behandelden en bijeen brachten in een werkpakket, waarin de resultaten van alle activiteiten werden geïntegreerd.
Omdat UPWIND een brede projectscope had en het project de basis heeft gevormd voor belangrijke toekomstige strategieën voor energiekostenreductie, heeft UPWIND een aanzienlijke bijdrage geleverd aan de aanbevelingen van de European Wind Energy Platform en de opstart van het European Wind Initative.

De activiteiten zijn gegroepeerd in werkpakketten voor respectievelijk wetenschappelijk en technologisch werk. De geïntegreerde werkzaamheden van WP1 hebben geleid tot diverse wetenschappelijke en technologische integratieactiviteiten. De opschalings- of ‘lighthouse’ aanpak werd gecoördineerd door TNO en gerapporteerd in WP1B.4 Upscaling.

Benieuwd naar de resultaten?

Je kunt de resultaten van het UPWIND-project hier opvragen.

resultaten opvragen
Kennis

Minder productie per windturbine, toch grotere opbrengst

TNO doet onderzoek om windenergie goedkoper te kunnen produceren en transporteren. Onder andere door innovatieve elektrische infrastructuur en een geïntegreerd ontwerp, installatie en regeling van middelgrote... Lees verder
Roadmap

Naar grootschalige opwekking van windenergie

De Nederlandse overheid heeft met de energiesector afgesproken dat al in de nabije toekomst een substantieel deel van alle energie uit duurzame bronnen zal worden opgewekt. Windenergie zal voor Nederland... Lees verder
Ons werk

Haliade X: metingen aan grootste windturbine ooit begonnen

De certificeringsmetingen die TNO uitvoert zijn succesvol en hebben eraan bijgedragen dat het zogenaamde volledige type certificaat is verstrekt door DNV GL. Lees verder
Contact

Ir. Bernard Bulder

  • Wind Energy Technology
  • integral wind farm design
  • optimisation and cost modelling