Technologie en diensten worden ontwikkeld en gedemonstreerd om LiDAR-systemen (Light Detection And Ranging) te gebruiken in offshore windenergiecentrales om de energiekosten aanzienlijk te verlagen. In dit vier jaar durende TKI Wind op Zee project heeft TNO samengewerkt met haar partners TU Delft, Avent LiDAR Technologies en XEMC Darwind.
Indeling van de EWTW-testlocatie met de LiDAR-locaties

TNO met haar partners TU Delft, Avent LiDAR Technologies en XEMC Darwind hebben het vierjarige TKI Wind op Zee project LAWINE (LiDAR Application for WInd Energy Efficiency) uitgevoerd. In dit project is de toepassing van LiDAR technologie ontwikkeld en gevalideerd zodat deze kan worden gebruikt om de werking van offshore windparken te verbeteren met als doel de kosten van offshore windparken verder te verlagen. Dit betekent dat op de TNO testlocatie een grote testcampagne met LiDAR-technologie is uitgevoerd.

Achteruitkijkende LiDAR's op de onderzoeksturbine

Het bijeenbrengen van een projectteam met een verscheidenheid aan competenties heeft geresulteerd in een vruchtbare samenwerking die heeft geleid tot de volgende interessante projectresultaten:

  • Er is geverifieerd dat LiDAR op de grond kan worden toegepast voor het beoordelen van windmolens en voor het beoordelen van het vermogen en de belasting. Op deze manier kunnen de prestaties van windturbines worden geverifieerd zonder dat dure masten nodig zijn.
  • Door gebruik te maken van de windprofielmetingen van de LiDAR kan het vermogen nauwkeuriger worden beoordeeld.
  • Turbulentie karakterisering door LiDAR metingen is aangetoond, wat zal helpen bij de optimalisatie van de lay-outs van offshore windmolenparken.
  • In het project is aangetoond dat nacelle LiDAR's geschikt zijn om als basis te worden gebruikt voor energieprestatiebeoordelingen.
  • Het is aangetoond dat LiDAR-metingen in combinatie met geavanceerde regelaars aanzienlijke voordelen hebben voor de regeling van rotorsnelheden en de vermindering van vermoeiingsbelastingen.
  • Er is aangetoond dat LiDAR de uitlijning van de gier precies kan bepalen, wat een belangrijk aspect is bij de implementatie van de TNO-windturbinecontrollers.
 • TNO heeft de LiDAR-kalibratiefaciliteit ontwikkeld waarmee de industrie haar LiDAR's op een zeer effectieve manier kan kalibreren. Dit is van cruciaal belang voor de succesvolle toepassing van LiDAR's bij de beoordeling van windmiddelen en de verificatie van de energieprestaties. Deze resultaten zijn met onderzoekers en het bedrijfsleven verspreid tijdens diverse conferenties en workshops.
Roadmap

Naar grootschalige opwekking van windenergie

De Nederlandse overheid heeft met de energiesector afgesproken dat al in de nabije toekomst een substantieel deel van alle energie uit duurzame bronnen zal worden opgewekt. Windenergie zal voor Nederland... Lees verder
Kennis

Innovaties voor goedkopere windturbines op zee

Sinds de jaren zeventig van de vorige eeuw wordt er druk geëxperimenteerd met het opwekken van windenergie. En nog steeds worden de conventionele windturbines met horizontale as verder ontwikkeld. TNO... Lees verder
Ons werk

Haliade X: metingen aan grootste windturbine ooit begonnen

De certificeringsmetingen die TNO uitvoert zijn succesvol en hebben eraan bijgedragen dat het zogenaamde volledige type certificaat is verstrekt door DNV GL. Lees verder

Contact

Dr.ir. Koen Boorsma

 • wind energy technology