TNO heeft samen met haar partners CENER, DTU en TU-Delft windtunneltesten en praktijktesten uitgevoerd om meer inzicht te krijgen in de (modellering van) ruwheidseffecten van het rotorbladoppervlak en de overgang van laminaire naar turbulente grenslagen.
Instrumentatie van microfoons in het veld met behulp van touw toegang

Het Experimenteel Onderzoek naar Oppervlakte Ruwheid Effecten en Transitie op Windturbineprestaties werd uitgevoerd in het kader van de 2e Call for IRPWind Joint Experiments. De doelstellingen van het project waren het uitvoeren van aërodynamische experimenten gericht op twee belangrijke fenomenen: Het effect van oppervlakteruwheid op prestaties en de positie van laminaire tot turbulente grenslaagovergang. De redenering achter de tests is de vooruitgang van het begrip en de modellering van de genoemde fenomenen. Daartoe zijn zowel de windtunneltests als de windturbine praktijktests succesvol uitgevoerd.

Kunstmatige ruwheid (schuurpapier) zoals bevestigd aan de bladen in het veld

De praktijktesten zijn uitgevoerd op de TNO testlocatie EWTW. De volledige testbeschrijvingen zijn gepubliceerd in een open access repository.

Kennis

Innovaties voor goedkopere windturbines op zee

Sinds de jaren zeventig van de vorige eeuw wordt er druk geëxperimenteerd met het opwekken van windenergie. En nog steeds worden de conventionele windturbines met horizontale as verder ontwikkeld. TNO... Lees verder
Ons werk

Haliade X: metingen aan grootste windturbine ooit begonnen

De certificeringsmetingen die TNO uitvoert zijn succesvol en hebben eraan bijgedragen dat het zogenaamde volledige type certificaat is verstrekt door DNV GL. Lees verder
Kennis

Ondersteuningsconstructie net zo belangrijk als de windturbine zelf

Windturbines in zee staan op constructies op enorme stalen palen die zo’n 35 meter diep in de zeebodem worden geheid. TNO heeft een aparte onderzoekslijn voor onder meer de verbetering van het ontwerp... Lees verder

Contact

Dr.ir. Koen Boorsma

  • wind energy technology