In het TKI WoZ Vortex Loads project zal TNO samen met haar partners WMC, DNV-GL en GE Vortex-Wake modellen gebruiksklaar maken voor de berekening van de belasting van windturbines en de impact hiervan op het ontwerp belastingspectrum evalueren.
Visualization of wind turbine wake vorticity using a vortex wake model

Nauwkeurige aerodynamica van de rotor

TNO, WMC, DNV-GL en GE nemen deel aan het TKI WoZ project "Vortex-Wake", om onzekerheid in de ontwerpbelastingen van windturbines te verminderen. De rekenkracht voor deze ontwerpbelastingberekeningen is extremer dan die voor andere toepassingen (bv. de ruimtevaart), wat het gebruik van efficiënte maar laaggetrouwe modellen vereist. De aërodynamische belasting van de rotor wordt hiervoor van oudsher opgelost met de Blade Element Momentum (BEM)-methode, omdat deze methode snel en robuust is. Met de toenemende rotorgrootte, en dus grote en flexibele bladen, is de behoefte aan nauwkeurigere rotor aerodynamica toegenomen. Eerdere studies hebben aangetoond dat het gebruik van Vortex-Wake modellen een groot verbeteringspotentieel heeft, samen met een beheersbare vermindering in rekenkracht.

Verminderde bladmassa en schaalvergroting

Het projectconsortium zal werken aan het gereedmaken van Vortex-Wake modellen voor toepassing op certificeringslastberekeningen. De vermindering van de vermoeiingsbelasting door gebruik te maken van een Vortex-Wake model in plaats van het BEM model zal geëvalueerd worden door vergelijking met de Computational Fluid Dynamics (CFD) resultaten. Verbeterde modellering en een potentiële aërodynamische belastingsreductie resulteren in een verminderde rotorbladmassa en/of verder opschalingsperspectief wat leidt tot een vermindering van de levelized cost of electricity.

Roadmap

Naar grootschalige opwekking van windenergie

De Nederlandse overheid heeft met de energiesector afgesproken dat al in de nabije toekomst een substantieel deel van alle energie uit duurzame bronnen zal worden opgewekt. Windenergie zal voor Nederland... Lees verder
Kennis

Innovaties voor goedkopere windturbines op zee

Sinds de jaren zeventig van de vorige eeuw wordt er druk geëxperimenteerd met het opwekken van windenergie. En nog steeds worden de conventionele windturbines met horizontale as verder ontwikkeld. TNO... Lees verder
Ons werk

Haliade X: metingen aan grootste windturbine ooit begonnen

De certificeringsmetingen die TNO uitvoert zijn succesvol en hebben eraan bijgedragen dat het zogenaamde volledige type certificaat is verstrekt door DNV GL. Lees verder

Contact

Dr.ir. Koen Boorsma

  • wind energy technology