Innovatieve technieken voor windmetingen

TNO ondersteunt marktpartijen in de windenergie met onderzoek en innovatie, om een zo groot mogelijk rendement te kunnen behalen uit offshore windenergie.

Een van de manieren om dat te bereiken is door nauwkeurige metingen uit te voeren in en rondom windturbines voor het demonstreren van innovaties, om de nieuwste turbines naar de markt te brengen en om de meest geavanceerde windparkmodellen te valideren.TNO beheert faciliteiten en voert windmetingen uit ten behoeve van de industrie en ten behoeve van de het eigen research & development. De ontwikkelingen en innovaties in deze branche gaan heel snel en het is daarom noodzakelijk om nauwkeurig en op volle schaal te testen.

De overheid heeft op enkele locaties in de Noordzee aangewezen waar in de nabije toekomst nieuwe windparken ontwikkeld zullen worden. Om een level playing field te creëren voor de marktpartijen die kunnen inschrijven op tenders, voert TNO op verzoek van de rijksoverheid windmetingen uit op die locaties en stelt ze beschikbaar voor deze partijen.  

Geavanceerde meettechnieken

Vroeger werden experimenten uitgevoerd op een onderzoeksturbine op het terrein in Petten. Tegenwoordig test TNO de meest moderne turbines op het testveld in de Wieringermeer. Deze zijn wel 5 maal zo groot en hebben rotoren van wel 130m. Meettechnici brengen instrumenten aan rondom en in de turbines. Ze klimmen bijvoorbeeld tot in de bladen (wieken) van de turbines om dat te doen. Op deze manier wordt het gedrag van de turbine als gevolg van de aandrijvende wind in kaart gebracht.

Een moderne techniek om de wind te meten is LiDAR (Light Detection and Ranging). LiDAR maakt gebruik van laserlicht om de windsnelheid te meten op afstanden variërend van enkele tientallen meters tot enkele kilometers en door de bundel nauwkeurig te richten kunnen hele windvelden gescand worden. Metingen op afstand en in de hogere luchtlagen worden steeds belangrijker, omdat de windturbines die worden gebouwd ook steeds groter worden.

Innovatie

Voor de toekomst verwachten wij onder andere dat veel inspectie- en onderhoudswerkzaamheden aan operationele windparken geautomatiseerd zullen worden. Nu wordt dit nog voornamelijk handmatig gedaan, wat een arbeidsintensief proces is. Drones en robots zullen deze taken in de toekomst voor een groot gedeelte overnemen. TNO is actief betrokken in deze ontwikkeling en wil faciliteiten beschikbaar stellen om drones en robots voor dit type werkzaamheden te kunnen testen.

Roadmap

Naar grootschalige opwekking van windenergie

De Nederlandse overheid heeft met de energiesector afgesproken dat al in de nabije toekomst een substantieel deel van alle energie uit duurzame bronnen zal worden opgewekt. Windenergie zal voor Nederland... Lees verder
Kennis

Innovaties voor goedkopere windturbines op zee

Sinds de jaren zeventig van de vorige eeuw wordt er druk geëxperimenteerd met het opwekken van windenergie. En nog steeds worden de conventionele windturbines met horizontale as verder ontwikkeld. TNO... Lees verder
Kennis

Minder productie per windturbine, toch grotere opbrengst

TNO doet onderzoek om windenergie goedkoper te kunnen produceren en transporteren. Onder andere door innovatieve elektrische infrastructuur en een geïntegreerd ontwerp, installatie en regeling van middelgrote... Lees verder
Grootschalige opwekking van windenergie
Contact

Dr. Jan Willem Wagenaar

  • wind
  • LiDAR
  • Power performance
  • Measurements