Om nieuwe windturbines op de markt te kunnen brengen, is certificering nodig. Wanneer een windparkbeheerder vermoedt dat een windturbine onvoldoende presteert, heeft hij een onafhankelijke bevestiging van zijn aanname nodig. Wanneer windparkontwikkelaars een solide business case moeten bouwen, hebben ze een betrouwbare windenergiebeoordeling nodig. TNO levert gestandaardiseerde ISO 17025 geaccrediteerd en IECRE goedgekeurd metingen.

Als u geïnteresseerd bent in specifieke windmetingen, neem dan contact met ons op.

Jan Willem Wagenaar

Standaardisatie

De windindustrie is voortdurend op zoek naar de hoogste kwaliteit en de meest betrouwbare metingen. Deze zijn bijvoorbeeld nodig om een nieuw windturbineprototype te certificeren, om de prestaties van een werkende windturbine te valideren, om een solide business case voor windturbineparken op te bouwen, enz. Hoge kwaliteit metingen worden bereikt door standaardisatie, die ervoor zorgt dat de toegepaste methodologie is geaccepteerd, volledig en herhaalbaar. De International Electrotechnical Commission (IEC) publiceert normen die relevant zijn voor de windindustrie (serie IEC 61400) en TNO werkt volgens deze normen.

Accreditatie

Om te waarborgen dat TNO werkt volgens de IEC normen, is het ISO 17025 geaccrediteerd door de Nederlandse accrediteringsraad: Raad voor Accreditatie (RvA). Daarnaast is TNO een erkend IEC Renewable Energy testlaboratorium (IEC RE TL) voor energieprestaties en mechanische belastingen. Dit nieuwe, internationale kader verzekert de technische competenties van de deelnemende testlabs door middel van peer assessment en operationele documenten in aanvulling op de IEC-normen. TNO is stichtend lid van MEASNET, een netwerk van meetinstituten. Deze organisatie is een forum voor diepgaande discussies over technische kwesties en organiseert round robin gesprekken over de gestandaardiseerde metingen.

Energieprestaties en mechanische belastingen

TNO voert energieprestatiebeoordelingen uit in het certificeringsproces en voor het valideren van waargenomen onderprestaties van operationele windturbines. Relevante normen zijn de onlangs gepubliceerde IEC 61400-12-1; 2017 (editie 2), waarin het gebruik van meteorologische masten en op de grond gebaseerde LiDAR's wordt beschreven, en de IEC 61400-12-2, waarin het gebruik van nacelleanemometrie wordt beschreven. Daarnaast zijn er de exploitatiedocumenten van IECRE WE-OMC, de richtlijnen van MEASNET en van de "Fördergesellschaft Windenergie Technische Richtlinien (FGW TR) Teil 2" en "Teil 5", met name voor de Duitse markt. TNO heeft ervaring met het kalibreren van nacelle LiDARs en het gebruiken ervan voor energieprestaties, die binnenkort zullen worden opgenomen in de IEC standaarden.

Voornamelijk gerelateerd aan het certificeringsproces voert TNO mechanische belastingsmetingen uit volgens IEC 61400-13; 2015 om de structurele respons van de bladen, hoofdschacht en toren op de omgevingswind te beoordelen.

Meteorologische metingen en LiDAR-kalibratie

Voor de beoordeling van het lokale windpark op (offshore) windparkontwikkeling voert TNO windmetingen uit. Meteorologische mastopstelling, -montage en -metingen worden uitgevoerd volgens IEC 61400-12-1. Evenzo worden op de grond gebaseerde LiDAR- en drijvende LiDAR-metingen uitgevoerd volgens de kalibratiespecificaties van respectievelijk IEC 61400-12-1 (bijlage L) en de Carbon Trust OWA-routekaart voor het commerciële gebruik van drijvende LiDAR-systemen.

TNO is jouw vertrouwde partner voor metingen op het gebied van windenergie.

Roadmap

Naar grootschalige opwekking van windenergie

De Nederlandse overheid heeft met de energiesector afgesproken dat al in de nabije toekomst een substantieel deel van alle energie uit duurzame bronnen zal worden opgewekt. Windenergie zal voor Nederland... Lees verder
Kennis

Innovatieve technieken voor windmetingen

TNO ondersteunt marktpartijen in de windenergie met onderzoek en innovatie, om een zo groot mogelijk rendement te kunnen behalen uit offshore windenergie. Lees verder
Ons werk

Prestaties windparken op zee meten met lasertechniek LiDAR

Met de bouw van steeds grotere windparken op zee met daarin steeds hogere turbines worden de grenzen elke keer weer verlegd. Er is dan ook doorlopend nieuwe kennis nodig over het gedrag van wind op de... Lees verder
Ons werk

Haliade X: metingen aan grootste windturbine ooit begonnen

De certificeringsmetingen die TNO uitvoert zijn succesvol en hebben eraan bijgedragen dat het zogenaamde volledige type certificaat is verstrekt door DNV GL. Lees verder

Contact

Dr. Jan Willem Wagenaar

  • wind
  • LiDAR
  • Power performance
  • Measurements