Windturbines worden ontworpen op basis van modellen die opbrengst en belasting voorspellen. Omdat deze modellen zo goed als de gegevens waarmee ze gevalideerd zijn, zullen preciezere referentiewind metingen zorgen voor nauwkeurigere modellen en dus betere windturbines. In het ScanFlow project meten TNO en DTU zeer nauwkeurig het instroomwindenergieveld van een TNO onderzoekswindturbine met diverse DTU scanning LiDAR.

De partners in het gezamenlijk programma windenergie van de European Energy Research Alliance (EERA) hebben erop gewezen dat faciliteiten en apparatuur op Europees niveau moeten worden gedeeld om de onderzoeksmiddelen optimaal te kunnen benutten en toegang te krijgen tot geavanceerde technologieën. Dit alles met de ambitie om de EU-windenergie sector op internationaal topniveau te brengen en te houden. Daartoe organiseerden de EERA JP Wind-partners gezamenlijke experimenten in het kader van het geïntegreerde windonderzoeksproject van FP7 (IRPWind). Een van deze gezamenlijke experimenten is het ScanFlow-project.

Overzicht van de ScanFlow-meetcampagne

De ScanFlow-meetcampagne is uitgevoerd op het TNO windturbine testlocatie. Het testterrein bestaat onder andere uit een rij van vijf volwaardige TNO 2,5MW-onderzoekturbines, vergezeld van een 108 meter hoge weermast. Het terrein is vlak, landbouwgebied, wat zorgt voor mooie, homogene windstromen.

SpinnerLidar installatie door Ingmar Alting

Het instroomwindgebied van de turbine wordt voornamelijk gemeten met een DTU SpinnerLidar en drie DTU short-range scanners. Deze systemen zijn gebaseerd op LiDAR (Light Detection and Ranging)-technologie die de wind op afstand meet met behulp van laserlicht.

De SpinnerLidar is gemonteerd op de nacelle van de windturbine, op 80m hoogte. Het scant het windveld ongeveer 60m voor de windturbine, waarbij een tweedimensionale momentopname van de wind wordt gemaakt.

De drie LiDAR's voor short-range scanning worden zodanig geprogrammeerd en gesynchroniseerd op de grond geplaatst dat ze allemaal op hetzelfde punt in het windveld meten. Door de laserstralen te scannen of te verplaatsen kunnen de onderzoekers de volledige driedimensionale aspecten van het windveld vastleggen.

Bovendien registreert een LiDAR-profiel op de grond de ongestoorde windomstandigheden, terwijl een meteorologische mast de atmosferische omstandigheden registreert, wat essentiële achtergrondinformatie levert voor de validatie van het model. Ondertussen wordt de onderzoeksturbine onder normale omstandigheden gebruikt, waarbij essentiële gegevens, zoals geproduceerd vermogen, rotatiesnelheid, enz. ter plekke worden meegenomen.

Gedetailleerde windveldmetingen voor een windturbine zijn niet algemeen beschikbaar. TNO en haar partners stellen deze unieke, zeer gedetailleerde en uitgebreide dataset beschikbaar aan de onderzoeksgemeenschap via de ScanFlow-website (www.irpwind-scanflow.eu). De dataset zal door de academische wereld en het bedrijfsleven worden gebruikt om hun modellen te verbeteren en te valideren, zodat het ontwerp van windturbines verder kan worden verbeterd.

Als je geïnteresseerd bent in de meetgegevensset, bezoek de ScanFlow-website

ScanFlow website
Roadmap

Naar grootschalige opwekking van windenergie

De Nederlandse overheid heeft met de energiesector afgesproken dat al in de nabije toekomst een substantieel deel van alle energie uit duurzame bronnen zal worden opgewekt. Windenergie zal voor Nederland... Lees verder
Kennis

Innovatieve technieken voor windmetingen

TNO ondersteunt marktpartijen in de windenergie met onderzoek en innovatie, om een zo groot mogelijk rendement te kunnen behalen uit offshore windenergie. Lees verder
Ons werk

Prestaties windparken op zee meten met lasertechniek LiDAR

Met de bouw van steeds grotere windparken op zee met daarin steeds hogere turbines worden de grenzen elke keer weer verlegd. Er is dan ook doorlopend nieuwe kennis nodig over het gedrag van wind op de... Lees verder

Contact

Dr. Jan Willem Wagenaar

  • wind
  • LiDAR
  • Power performance
  • Measurements