Met de bouw van steeds grotere windparken op zee met daarin steeds hogere turbines worden de grenzen elke keer weer verlegd. Er is dan ook doorlopend nieuwe kennis nodig over het gedrag van wind op de beoogde plek en over de krachten die deze veroorzaakt op de constructie en de bladen. TNO onderzocht met partners uit de wetenschap en het bedrijfsleven de betrouwbaarheid van meetmethoden met LiDAR, een lasertechnologie.

Nieuwsgierig naar het rapport?

Download hier het eindrapport van project LAWINE

Downloaden

Traditionele windmetingen gebeuren met behulp van een windmast waarop instrumenten zijn geplaatst. Zo beschikt TNO over een testveld in de Wieringermeer met verschillende opstellingen van meet- en kalibratie-apparatuur. Maar meten op zee is kostbaar en omslachtig. LiDAR-systemen (light detection and ranging) zijn als klein apparaat op bestaande meetmasten te installeren, in gondels van turbines en zelfs drijvend op het water.

Betrouwbaarheid metingen

Wat tot nu toe ontbrak om deze relatief jonge technologie te kunnen inzetten voor windmetingen was de zekerheid dat de uitkomsten even betrouwbaar zijn als die van traditionele metingen. Samen met TU Delft, de Nederlandse fabrikant van windturbines XEMC Darwind en de Franse leverancier van LiDAR-apparatuur Leosphere is vier jaar onderzoek gedaan, en zijn metingen en testen uitgevoerd. Dat gebeurde in het project LAWINE (LiDAR application for wind energy efficiency) met subsidie van het ministerie van EZK voor het TKI Wind op zee van de topsector Energie.

Zelfde nauwkeurigheid

De eerste metingen zijn gedaan uit de kust bij IJmuiden waar het toenmalige ECN een meetmast met traditionele meetinstrumentatie in zee had staan, waarop een LiDAR is geplaatst. Zo waren de uitkomsten van beide meetmethodes goed te vergelijken. Daaruit bleek dat de LiDAR tenminste dezelfde nauwkeurigheid biedt als klassieke meetapparatuur. Uitgebreide testen hebben de voordelen van de LiDAR-technologie aangetoond. De apparatuur is op uiteenlopende plekken te monteren, waardoor er een breder scala aan meetresultaten is te behalen. Bovendien zijn zowel de apparatuur zelf als de installatie ervan goedkoper dan wat via traditionele methoden haalbaar is.

Prestaties windparken optimaliseren

In totaal zijn er acht verschillende toepassingen van LiDAR getest en gevalideerd. Dat heeft een schat aan data opgeleverd die de modellen van TNO hebben verrijkt. LiDAR kan meer punten in de ruimte en in tijd vastleggen, waardoor de correlatie tussen wind en de belasting van de turbines veel beter in beeld is te brengen. Door de inzet van LiDAR is de keuze voor de locatie van windparken beter te onderbouwen en zijn de prestaties van de turbines verder te optimaliseren.

Nieuwsgierig naar het rapport?

Download hier het eindrapport van project LAWINE

Downloaden
Kennis

Innovatieve technieken voor windmetingen

TNO ondersteunt marktpartijen in de windenergie met onderzoek en innovatie, om een zo groot mogelijk rendement te kunnen behalen uit offshore windenergie. Lees verder
Roadmap

Naar grootschalige opwekking van windenergie

De Nederlandse overheid heeft met de energiesector afgesproken dat al in de nabije toekomst een substantieel deel van alle energie uit duurzame bronnen zal worden opgewekt. Windenergie zal voor Nederland... Lees verder
Ons werk

Haliade X: metingen aan grootste windturbine ooit begonnen

De certificeringsmetingen die TNO uitvoert zijn succesvol en hebben eraan bijgedragen dat het zogenaamde volledige type certificaat is verstrekt door DNV GL. Lees verder

Contact

Dr.ir. Koen Boorsma

  • wind energy technology