Wat gebeurt er als draagconstructies op basis van zwaartekracht worden geïnstalleerd in ruwe zee? Wat is de dempende werking van de grond bij touch-down? Hoe zal de dynamische respons van de stichting zijn in het transport bij het slepen? En wat is de impact van de verschillende logistieke strategieën op de energiekost?
Transport draagconstructie op basis van zwaartekracht met sleepboten

Een consortium van MARIN, Deltares, Witteveen + Bos, Vuyk Engineering en TNO, heeft een gezamenlijk industrieproject opgezet om de kritische aspecten in het transport, de installatie en de projectlogistiek van op zwaartekracht gebaseerde draagconstructies voor offshore windturbines te onderzoeken.

Draagconstructies op basis van zwaartekracht (GBS) zijn zware constructies (vaak beton) die verzonken op de zeebodem worden geplaatst ter ondersteuning van offshore windturbines. Een groep van tien toonaangevende industriepartners, bestaande uit civiele aannemers, ontwikkelaars van windparken en funderingsontwerpers, heeft zich bij het project aangesloten.

Inzicht in operationele limieten

De huidige GBS funderingen zijn grotendeels in rustige zeeën geïnstalleerd. De toenemende omvang van toekomstige windmolenparken op zee vereist langere perioden van gunstige weersomstandigheden voor de installatie van GBS-systemen. In dit project wordt het transport naar het windparkgebied en de installatie gesimuleerd en getest in de golftanks van MARIN en Deltares voor strengere omstandigheden. Dit zal leiden tot meer inzicht in de operationele weerslimieten voor transport en aanleg van de funderingen. De bevindingen en suggesties worden gebundeld in een handboek voor de industrie.

Gevolgen voor de kosten

De rol van TNO in het project is het beoordelen van de impact van de verschillende transportstrategieën op de energiekosten. TNO heeft een offshore installatieplanningtool 'ECN Install' ontwikkeld om de installatie van de grote offshore windparken te berekenen en te verbeteren. TNO zal de modelleringscapaciteiten van dit instrument uitbreiden met analyses op GBS, waaronder de onshore-logistiek, zoals productie en belasting.

Roadmap

Naar grootschalige opwekking van windenergie

De Nederlandse overheid heeft met de energiesector afgesproken dat al in de nabije toekomst een substantieel deel van alle energie uit duurzame bronnen zal worden opgewekt. Naast zonne-energie, is windenergie... Lees verder
Ons werk

Haliade X: metingen aan grootste windturbine ooit begonnen

De certificeringsmetingen die TNO uitvoert zijn succesvol en hebben eraan bijgedragen dat het zogenaamde volledige type certificaat is verstrekt door DNV GL. Lees verder
Contact

Ir. Koen Hermans

  • offshore wind support structures
  • wind turbine loads analysis