Wat gebeurt er als draagconstructies op basis van zwaartekracht worden geïnstalleerd in ruwe zee? Wat is de dempende werking van de grond als het de bodem raakt? Hoe is de dynamische respons van de constructie terwijl het gesleept wordt tijdens het transport? En wat is de impact van de verschillende logistieke strategieën op de kostenefficiëntie?
Transport draagconstructie op basis van zwaartekracht met sleepboten

Een consortium van MARIN, Deltares, Witteveen + Bos, Vuyk Engineering en TNO heeft een gezamenlijk industrieproject uitgevoerd om de kritische aspecten in het transport, installatie en projectlogistiek van op zwaartekracht gebaseerde draagconstructies voor offshore windturbines onderzocht.

Draagconstructies op basis van zwaartekracht (GBS) zijn zware constructies (vaak van beton) die verzonken op de zeebodem worden geplaatst ter ondersteuning van offshore windturbines. Een groep van tien toonaangevende industriepartners, bestaande uit civiele aannemers, ontwikkelaars van windparken en funderingsontwerpers, heeft zich bij het project aangesloten.

Inzicht in operationele limieten

De huidige GBS funderingen zijn grotendeels in rustige zeeën geïnstalleerd. De toenemende omvang van toekomstige windmolenparken op zee vereist dan langere periodes van gunstige weersomstandigheden voor de installatie van GBS-systemen. In het project is het transport naar het windparkgebied en de installatie gesimuleerd en getest in de golftanks van MARIN en Deltares voor ruigere omstandigheden. Dit heeft geleid tot meer inzicht in de operationele weerslimieten voor transport en installatie van de funderingen. De bevindingen en suggesties zijn gebundeld in een handboek voor de industrie.

Gevolgen voor de kosten

TNO heeft in het project de impact van de verschillende transportstrategieën op de kosten beoordeeld. TNO heeft een offshore installatieplanningstool 'TNO Install' ontwikkeld om de installatie van de grote offshore windparken te berekenen en te verbeteren. TNO heeft de modelleringscapaciteiten van dit 'TNO Install' uitgebreid met analyses op GBS, waaronder de onshore-logistiek, de productie en de ‘loadout’.

Meer weten over installaties offshore windparken?

Neem contact op met Koen Hermans

Contact opnemen
Roadmap

Naar grootschalige opwekking van windenergie

De Nederlandse overheid heeft met de energiesector afgesproken dat al in de nabije toekomst een substantieel deel van alle energie uit duurzame bronnen zal worden opgewekt. Windenergie zal voor Nederland... Lees verder
Ons werk

Haliade X: metingen aan grootste windturbine ooit begonnen

De certificeringsmetingen die TNO uitvoert zijn succesvol en hebben eraan bijgedragen dat het zogenaamde volledige type certificaat is verstrekt door DNV GL. Lees verder
Contact

Ir. Koen Hermans

  • offshore wind support structures
  • wind turbine loads analysis