Zonne-energie speelt een doorslaggevende rol in de energietransitie. Zonnestroom kan in 2050 minstens een kwart van onze energiebehoefte afdekken. Dat vergt grote inspanningen op een groot aantal terreinen. TNO heeft vier domeinen benoemd waar de komende tijd veel winst is te behalen met de aanleg van PV-systemen: gebouwen, de fysieke infrastructuur, op water en op land.

Sinds de oprichting in 2010 breekt Solliance, dat dunne film zonnecel technologieën ontwikkelt, record op record. De laatste jaren zijn de prestaties van de zonnecellen enorm toegenomen. Bedrijven wereldwijd doen een beroep op de unieke kennis van het in Eindhoven gevestigde onderzoeksinstituut. De baanbrekende innovaties uit de koker van Solliance zijn een aanjager van nieuwe bedrijvigheid.

TNO, Holst Centre en de technische Universiteit van Eindhoven stonden aan de wieg van Solliance, dat de afgelopen jaren gerenommeerde kennisinstituten en bedrijven uit eigen land, België, Duitsland, Rusland, Japan en Australië als partner aan zich wist te binden.  Daaronder het Belgische onderzoeksinstituut imec, Forschungszentrum Jülich, universiteit van Hasselt, TU Delft en bedrijven zoals VDL, DSM, Panasonic, Greatcell Solar, Solartek en Shell.

Van lab naar fab

Solliance pakt veelbelovend onderzoek aan universiteiten op om de resultaten daarvan met bedrijven te ontwikkelen tot marktrijpe technologieën, materialen, processen en producten. ‘Van lab naar fab’ noemt Solliance dit. Dunne film PV technologie vormt de kern van de onderzoeksactiviteiten. Zo worden er toepassingen ontwikkeld om dunne film PV te verwerken in fysieke infrastructuren zoals wegen of dijken, gebouwen en voertuigen. Dunne film PV modules zijn in vier verschillende uitvoeringsvormen te produceren: op glas (niet buigbaar) of op folie (flexibel) en dit in een combinatie met een (semi-)transparante (doorzichtig) of een opake (ondoorzichtige) uitvoering. Dat maakt een oneindige reeks toepassingen in de bouw of mobiliteit mogelijk. Het betekent dat het opwekken van zonne-energie op termijn op tal van plekken mogelijk zal zijn.

Prestaties meer dan verdubbeld

Een betrekkelijk nieuw dunne film materiaal waar momenteel veel successen mee worden geboekt heet perovskiet. Inmiddels zijn de prestaties van hierop gebaseerde zonnecellen in vijf jaar tijd meer dan verdubbeld. Solliance heeft als één van de eerste instituten aangetoond dat deze nieuwe dunne film PV technologie opschaalbaar is met behoud van rendement èn stabiliteit en dat met goedkope materialen en processen. De stap van succesvolle proeven in het lab naar daadwerkelijke fabricage van modules zonnecellen wordt daarmee steeds korter.
Om de rendementen van PV modules nog verder op te krikken tot boven de 30% werkt Solliance aan het stapelen van verschillende zonnecel technologieën: Si en perovskiet, Copper Indium Gallium Selenide (CIGS) en perovskiet en zelfs met perovskiet/perovskiet, waarbij de twee laatste combinaties ook flexibel zijn te maken.

Onzichtbaar verwerken

Bij de ontwikkeling van deze technologieën ligt de nadruk op prestaties, stabiliteit, kostenefficiency en het snel vanuit het lab kunnen opschalen naar concrete producten. Te denken valt aan het onzichtbaar integreren van op maat gemaakte dunne film modules in wegen, geluidsschermen, daken, ramen en zelfs voertuigen. We ontwikkelen kennis om fabrikanten in staat te stellen hun machines en processen in te richten om dunne film PV panelen, in welke vorm en met welke elektrische output ook te vervaardigen èn te integreren.

Contact

Benieuwd hoe de toekomst van zonne-energie eruit ziet?

VOLG TNO OP SOCIAL MEDIA

blijf op de hoogte van ons laatste nieuws, vacatures en activiteiten

Op TNO.nl maken we gebruik van cookies. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd  worden.