Nieuwe manieren om zonnepanelen te integreren zodat ze onzichtbaar zijn of juist een esthetisch onderdeel worden van een geschikt oppervlak.

webinar Terugkijken

Geïnteresseerd in betaalbare zonne-energie van elk oppervlak? Kijk dan hier het webinar terug!

Programma

 • Marc Koetse (links), Wiep Folkerts (midden) en Lenneke Slooff-Hoek vanuit de studio
  Zonne-energie op gebouwen en infrastructuur:
  Lenneke Slooff-Hoek, programmacoördinator TNO, gaat in gesprek over de uitdagingen, wat nu al mogelijk is en in de toekomst. Van mogelijke geschikte oppervlakken tot veiligheid, opbrengst, duurzaamheid en circulariteit.
 • Zonne-energie geïntegreerd in gebouwen en gevels:
  Wouter van Strien, directeur Solar Visuals, bespreekt de uitdagingen en mogelijkheden van zonne-energie aan gebouwen en gevels. Over esthetische elementen, vorm, opbrengst en integratie met gevels.
 • Verduurzaming van de bouw:
  Hendrik-Jan Weggeman, directeur Emergo, gaat in op de specifieke uitdagingen in de bouw. Als specialist in prefab bouwcomponenten vertelt hij over industrialisatie, digitalisering, prefab en op grote schaal produceren.
 • Maatwerk op grote schaal:
  Marc Koetse, programmacoördinator TNO, bespreekt de technische uitdagingen en mogelijke oplossingen van zonne-energiesystemen op maat. Hoe kunnen op een kosteneffectieve manier eenvoudig integreerbare zonnelaminaten worden gemaakt?

Dit interactieve webinar staat onder leiding van Wiep Folkerts, programmamanager pv-integratie en -toepassingen bij TNO.

KIJKERSVRAGEN

Antwoorden op een aantal gestelde vragen tijdens het webinar vind je hier. Lees ook de whitepaper die uitgebreid antwoord geeft op deze en meer vragen en lees 15 dingen die je moet weten over zonne-energie.

1. Hoe staat het met brandwerendheid en regelgeving?

Brandwerendheid van zonnegevels is cruciaal voor de toepassing. Doordat het een nieuwe technologie is loopt wet- en regelgeving achter. Op dit moment wordt de laatste hand gelegd aan een nieuwe versie van de NEN7250, waarin wordt aangegeven wat er in de huidige wet- en regelgeving is opgenomen aan eisen inzake brandveiligheid. Daarnaast is er een werkgroep 'Brandveiligheid van PV installaties' bezig met het opzetten van een beoordeling/testmethode. Meer informatie is te vinden in een artikel in Steildak, maar er is meer onderzoek nodig om dit te onderbouwen. We zijn bezig met het opzetten van een nationaal onderzoeksprogramma om de brandveiligheid van de systemen te onderzoeken en te verbeteren. Hierbij worden niet alleen de afzonderlijke componenten bekeken, maar ook de combinatie van materialen en de gebruikte constructie.

2. Het samenstellen van een halffabrikaat zou door smelten van transparante thermoplast op zonnecel kunnen, maar hoe hittebestendig is dat materiaal?

Er zijn verschillende manieren om de halffabrikaten te kunnen verbinden. Daarbij wordt niet alleen gekeken naar de manier van produceren, maar ook naar de condities in de toepassing. Zonnepanelen worden al snel behoorlijk warm in de zon en de verschillende lagen in het zonnepaneel moeten tegen die temperaturen kunnen. Daar worden de panelen op getest. Er zullen dus altijd materialen gekozen worden die deze temperatuur aan kunnen.

3. Worden al die geïntegreerde panelen niet te warm, waardoor het rendement afneemt?

Het klopt dat warmte de opbrengst drukt. Integratie hoeft daarbij geen grotere verliezen op te leveren. Veel hangt af van de thermische eigenschappen van de materialen waarin de halffabricaten worden geïntegreerd en de opbouw van het product.

4. Wat valt er te doen aan spiegelingen voor omwonenden of verkeer bij diverse toepassingen op dak of gevel?

Spiegelingen van zonnepanelen kunnen inderdaad vervelend zijn. Daar waar zonnepanelen worden gebruikt in plaats van glas in bijvoorbeeld geluidsschermen of kantoorgebouwen zal dit niet anders zijn dan bij gebruik van gewoon glas. Maar daar waar het hinderlijk is, kan er aan de voorzijde van het zonnepaneel ook mat glas gebruikt worden. Dit voorkomt de reflectie. Verschillende producenten hebben al panelen met matglas in het assortiment.

5. Hoe zit het met de betrouwbaarheid van zonnelaminaten?

Op dit moment worden de laminaten zo ontwikkeld dat ze voldoen aan de eisen voor standaard modules. Uiteindelijk willen we naar een situatie waarin de laminaten voldoen aan de eisen van de applicatie waarin ze worden geïntegreerd.
De betrouwbaarheid is afhankelijk van zowel het laminaat als het product waarin het wordt verwerkt. In het laminaat kan gewerkt worden met zonnecellen die minder kwetsbaar zijn (o.a. flexibele zonnecellen). Het kan echter zo zijn dat de toepassing om hoge efficiëntie-cellen vraagt en dan zijn klassieke cellen een logischer keuze.

6. Hoe past mass customization in de trend naar meer individualisering?

Het doel van mass customization is het op maat integreren van zonne-energie in oppervlakken. Daarmee is het bij uitstek een route om tot individualisering, personalisering en klant- of productgerichte toepassing te komen.

7. Wat doet TNO aan circulariteit van zonnepanelen? 

Het is belangrijk dat zonnepanelen nadat ze hun bijdrage hebben geleverd aan een duurzame energievoorziening op een verantwoorde manier worden verwerkt. Het onderzoek van TNO richt zich op verschillende aspecten van circulariteit van zonnepanelen. Allereerst onderzoeken we samen met partners hoe we de huidige generatie zonnepanelen op zo’n manier kunnen verwerken dat alle waardevolle materialen, zoals silicium, zilver en glas zonder down-cycling weer worden hergebruikt. Een belangrijk onderzoeksthema is ‘ontwerpen voor recycling’, waarin we onderzoek doen naar processen en materialen die de recycling aan het einde van de levensduur zo hoogwaardig mogelijk maken. Natuurlijk kijken we in alle trajecten waar nieuwe zonnepaneelconcepten worden ontwikkeld zo veel mogelijk naar een verantwoorde keuze van materialen om aan de voorkant van het maakproces de impact al zo laag mogelijk te houden; we streven zoveel mogelijk naar ‘ontwerpen voor duurzaamheid’.

8. Geven zonnepanelen met hun elektrische leidingen en geaarde structuur een groter risico op blikseminslag?

In principe is er bij een zonnesysteem geen grotere kans op blikseminslag, maar dat is wel afhankelijk van de manier waarop het systeem geïnstalleerd is. In een aantal gevallen is er wel extra aarding nodig. Op grond van NEN1010 is het in de volgende gevallen verplicht is om zonnepanelen te aarden:

 • Zodra de array zich in de nabijheid van een bliksemafleider bevindt
 • Als er een trafoloze omvormer wordt toegepast
 • Zodra de array zich in de nabijheid van een bliksemafleider bevindt
 • Als er een trafoloze omvormer wordt toegepast

Dit is noodzakelijk i.v.m. elektrische veiligheid, zie ook: Aarding van PV-installaties I Conduct Technical Solutions.

Samenwerking met TNO aan betaalbare zonne-energie van elk oppervlak?

Neem contact op met Peter Blokker

Contact opnemen
TNO Insights

Betaalbare zonne-energie op elk oppervlak

08 maart 2021
In de podcastserie ‘Zonpositief’ zoomt TNO in drie afleveringen samen met partners in op de ontwikkelingen en impact van zonne-energie. In aflevering 2 gaan Stefan Smit van Flexipol, specialist in composietmaterialen,... Lees verder
Ons werk

Webinar #1: Zonne-energie op weg naar impact

Het hoofdonderwerp van het webinar op 4 maart 2021 was 'Zonne-energie op weg naar impact'. We bespraken de uitkomsten van de gelijknamige whitepaper en zoomen in op zonne-energie in het landschap en op... Lees verder
Roadmap

Innovatie en de opkomst van zonne-energie

De zon is een onuitputtelijke bron van energie voor al het leven op aarde. Sinds enkele decennia kunnen wij mensen het licht van deze ster omzetten in elektriciteit en warmte. Op termijn hoeven we daardoor... Lees verder
Nieuws

TNO: 'Vergroot draagvlak voor zonne-energie met innovaties'

03 maart 2021
Zonne-energie is onmisbaar voor een duurzaam energiesysteem, maar de bezwaren tegen sommige toepassingsvormen nemen sterk toe. Dat staat haaks op het draagvlak dat juist nodig is voor snelheid en grootschaligheid... Lees verder
Ons werk

Groeiend potentieel voor zonne-energie in bouw en infrastructuur

De oppervlakte die in Nederland kan worden benut voor het opwekken van zonne-energie is groot en groeiende. TNO ontwikkelt zonne-energieconcepten voor optimale integratie in de gebouwde omgeving: van daken,... Lees verder
Ons werk

Mass customization: zonne-energie betaalbaar, op maat en grootschalig

Op maat gemaakte producten grootschalig en betaalbaar vervaardigen. Het lijkt een tegenstelling, maar is toch de toekomst van zonne-energie. TNO ontwikkelde een productiemethode om zonnemodules in allerlei... Lees verder
Contact

Peter Blokker

 • PV Modules & Applications

Benieuwd hoe de toekomst van zonne-energie eruit ziet?

Welke keuzes hebben we bij het benutten van zonne-energie in de gebouwde omgeving?

Wat is er nog nodig op technologisch gebied?