Wereldprimeur met Solar Highways: een geluidsscherm langs de snelweg van 400 meter lang en vijf meter hoog waarin 1.600 vierkante meter zonnecellen zijn verwerkt die aan beide kanten zonlicht omzetten in elektriciteit. Daarmee krijgt het scherm een tweede functie: naast het weren van geluid ook energie produceren. TNO realiseerde deze innovatie in opdracht van en in samenwerking met Rijkswaterstaat. Heijmans Infra bouwde het scherm.

Het gaat om het proefproject ‘Solar Highways’ langs de A50 bij Uden. Het bijzondere aan de constructie is het feit dat de zonnecellen echt geïntegreerd zijn in het geluidsscherm en er niet aan zijn toegevoegd. De verticale stand maakt het bovendien mogelijk om niet alleen het geluid goed tegen te houden, maar ook aan beide zijden veel licht op te vangen en daarmee stroom te produceren. Omdat de zonnecellen aan beide kanten lichtenergie opnemen is plaatsing naar het zuiden niet langer een vereiste voor een optimale opbrengst. De hoeveelheid opgewekte energie is vrijwel onafhankelijk van de richting waarin de snelweg loopt. De ochtend- en middagzon worden steeds optimaal benut.

Optimale combinatie

Lange tijd was het aanbrengen van zonnecellen in geluidsschermen technisch wel mogelijk, maar kostte de uitvoering veel geld en was het rendement relatief laag. TNO is er nu in geslaagd een ontwerp te maken dat de functies van geluid weren en energie opwekken optimaal combineert. Voor Rijkswaterstaat gaat het hier om het realiseren van duurzaamheidsambities, maar ook een organisatorische innovatie. Rws denkt aan het verhuren van de installatie, die al is aangesloten op het landelijke elektriciteitsnet, aan een coöperatie van omwonenden die daar grote belangstelling voor hebben.

Samenwerking met bedrijfsleven

Solar Highways is een voorbeeld van succesvolle samenwerking in de vierhoek overheid, kennisinstellingen, bedrijfsleven en, binnenkort wellicht, een maatschappelijke organisatie. TNO ontwikkelde het prototype van de zonnepanelen in het scherm en verbindt het onderzoek met de praktijk. Langdurige samenwerking met onze innovatieve maakindustrie heeft een methode opgeleverd om zonlicht ook aan de achterkant van zonnecellen op te vangen en in elektriciteit om te zetten. In combinatie met verticale plaatsing levert dat een scala aan nieuwe mogelijkheden op. Behalve geluidsschermen valt onder meer te denken aan zonnepanelen en gewasteelt of begroeiing, omdat ze in deze positie nauwelijks ruimte in beslag nemen en andere activiteiten mogelijk houden.

Noodzakelijke energiemix

Het geluidsscherm zal naar verwachting zo’n vijftig huishoudens van groene stroom kunnen voorzien. Tijdens de proef, die anderhalf jaar duurt, wordt de technische, organisatorische en financiële haalbaarheid van de constructie onderzocht. Voor TNO past deze ontwikkeling in de noodzakelijke mix om de energietransitie te doen slagen. Daarbij gaat het om het gebruik maken van zoveel mogelijk bestaand oppervlak zoals daken, gevels, wegen en ook geluidsschermen.

Het Solar Highways project wordt financieel ondersteund door een subsidie van de Europese Commisie in het LIFE+ framework.

Voor meer informatie over Solar Highways ga naar de website

Meer informatie

Contact

Benieuwd hoe de toekomst van zonne-energie eruit ziet?

Welke keuzes hebben we bij het benutten van zonne-energie in de gebouwde omgeving?

Wat is er nog nodig op technologisch gebied?