Een grootschalige uitrol van zonneparken vereist veel open ruimte. Aangezien de open ruimte in Nederland beperkt is en om het gebruik van landbouwgrond zoveel mogelijk te ontzien bekijken we de mogelijkheden om PV systemen te integreren met infrastructuur elementen zoals wegen, bermen, dijken en geluidsschermen.

De transitie naar 100% hernieuwbare energie gaat meer en meer over de inpassing van zonne- en windenergie binnen de beperkte ruimte waarover we beschikken in een land als Nederland. Daarom is het des te belangrijker dat we de beschikbare ruimte zo efficiënt mogelijk inzetten. Dit kan door de ruimte die wordt ingenomen door onze ruimtelijke infrastructuur, denk aan wegen, bermen, geluidsschermen, spoorwegen en dijken, zoveel mogelijk te combineren met zonnepanelen.

Deze infrastructuur in Nederland neemt zo’n 2000 km2 aan oppervlak in beslag. De Roadmap PV Systemen en Toepassingen voor Nederland voorspelt dat we in de komende 30 jaar 10% hiervan gaan combineren met zonnepanelen. Dit vertegenwoordigt ongeveer 33 GWp aan geïnstalleerd vermogen. Voorbeelden van projecten waarbij TNO zonnepanelen integreerde in de ruimtelijke infrastructuur zijn SolaRoad en Solar Highways en zon op dijken.

Proeftuin voor PV geluidsschermen in Den Bosch

Het Nationaal Consortium Zon op Infra is een samenwerkingsverband van nationale, regionale en lokale overheden, bedrijven, kennisinstellingen en belangenorganisaties, geïnitieerd door TNO, Rijkswaterstaat en TKI Urban Energy.

.

Het Nationaal Consortium bevordert innovatie en implementatie van (geïntegreerde) zonne-energiesystemen in de infrastructuur voor spoorwegen, autowegen, vaarwegen en fietspaden in Nederland. Het Nationaal Consortium Zon op Infra streeft ernaar om projecten te initiëren en uit te laten voeren zodat:

  • Nederland zich ontwikkelt tot wereldwijd leider op het gebied van innovatie, kennisontwikkeling en -disseminatie, en implementatie van (geïntegreerde) zonne-energiesystemen in de infrastructuur
  • Innovatie, kennisontwikkeling en -disseminatie, en de implementatie van (geïntegreerde) zonne-energiesystemen in de infrastructuur in Nederland wordt versneld

Het toepassingsgebied van het Nationaal Consortium richt zich onder andere op:

  • Bijdragen aan de kennisagenda voor het initiëren en uitvoeren van onderzoeks- en demonstratieprojecten
  • Creëren van een netwerk van (nationale, regionale, en lokale) overheden, bedrijven, kennisinstellingen, en belangenorganisaties creëren om innovaties en samenwerking te bespreken
  • Maatschappelijke acceptatie van de integratie van zonne-energie in de infrastructuur
  • Initiëren van innovatieprojecten voor integratie van zonnestroom in de infrastructuur
  • Onderzoek doen naar de business modellen en business cases voor PV geïntegreerd in de infrastructuur
  • Bundelen van kennis op dit thema en bijdragen aan kennisdisseminatie over de technische, economische en juridische mogelijkheden om zonne-energie in te passen in de publieke infrastructuur

Het Nationaal Consortium Zon op Infra komt minimaal twee keer per jaar bij elkaar om te netwerken, kennis uit te wisselen en nieuwe initiatieven te ontwikkelen. Het is een open en publiek toegankelijk consortium er zijn geen ledenbijdragen.

 

Meer weten over het nationaal consortium Zon en Infra?

Neem contact op met Corry de Keizer

Contact
Ons werk

Zonne-energie in wegdek en wegbermen

Zonnepanelen integreren in het wegdek en wegbermen zijn oplossingen voor het grootschalig en onzichtbaar winnen van zonne-energie, zonder dat daar extra ruimte voor nodig is. Het idee is dan ook zoveel... Lees verder
Ons werk

Geluidsschermen die zonne-energie produceren

Lange tijd was het aanbrengen van zonnecellen in geluidsschermen technisch wel mogelijk, maar kostte de uitvoering veel geld en was het rendement relatief laag. TNO is er nu in geslaagd een ontwerp te... Lees verder
Ons werk

Grote potentie zonne-energie opgewekt op dijken

Lange tijd waren zonnepanelen vooral in één vorm, formaat en kleur verkrijgbaar. TNO is er de laatste jaren samen met partners in geslaagd om PV-elementen te ontwikkelen met vormen en kleurpatronen naar... Lees verder
Ons werk

Mass customization: zonne-energie betaalbaar, op maat en grootschalig

Op maat gemaakte producten grootschalig en betaalbaar vervaardigen. Het lijkt een tegenstelling, maar is toch de toekomst van zonne-energie. TNO ontwikkelde een productiemethode om zonnemodules in allerlei... Lees verder
Contact

Benieuwd hoe de toekomst van zonne-energie eruit ziet?

Welke keuzes hebben we bij het benutten van zonne-energie in de gebouwde omgeving?

Wat is er nog nodig op technologisch gebied?