Direct naar de inhoud

Feed the future: data als fundament voor kringlooplandbouw

Ons huidige landbouwsysteem biedt de Nederlander een breed palet aan voedsel: van zoveel mogelijk eten voor zo weinig mogelijk geld tot biologisch en fairtrade voedsel. De uitstoot die daarmee gepaard gaat heeft grote impact op het klimaat en de aarde. Door anders te produceren kunnen we die schade beperken: duurzame landbouw is de toekomst. Maar hoe zorgen we dat iedereen – van ondernemer tot consument – daar ook de vruchten van plukt?

Kringlooplandbouw is duurzame landbouw

Het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit bracht juni 2019 het een breed opgezet realisatieplan naar buiten met allerlei initiatieven om onze landbouw zowel ecologisch als economisch duurzamer zullen maken. ‘Niet langer zoveel mogelijk zo goedkoop produceren, maar produceren met zo min mogelijk verlies aan grondstoffen en een zorgvuldig beheer van bodem, water en natuur. Dat is de kern van kringlooplandbouw,’ zei minister Carola Schouten bij de presentatie van haar plan.  

Hoewel voor elk van de initiatieven in het realisatieplan wat valt te zeggen, wordt er nog weinig gesproken over de mogelijke rol van datadeling. Dat is opmerkelijk. Juist het vergaren en beschikbaar stellen van data vormen het fundament voor een beter klimaat én een gelijkwaardiger verdienmodel.

Verander de keten op basis van data

Bij TNO houden we ons al jaren bezig met het verduurzamen van de landbouw door middel van digitalisering.  Kringlooplandbouw wordt in de praktijk pas echt een succes als de hele productieketen daaraan meewerkt: van boer tot inkoper tot retailer tot consument. Met data en technologie valt er voor iedereen wat te winnen. Ook op de korte termijn. Eerder schreven we daarover het artikel 'Financier kringlooplandbouw met data".

Door zoveel mogelijk data over alle schakels te verzamelen krijg je goed inzicht in de landbouwproductieketen. Wanneer de tuinbouwer meet hoe het klimaat in zijn kassen zich ontwikkelt kan hij zijn teeltstrategie aanpassen. Soms zelfs op plantniveau. Met real-time sensor data kunnen we koeien monitoren en daarmee zorgen dat de koe langer gezond en productief blijft. Dit doen we in het project  Smart Dairy Farming  

Hoe gedetailleerder de data, hoe gerichter we planten kunnen verzorgen, hoe beter we dierenwelzijn kunnen waarborgen en hoe beter we uitstoot en verspilling tegen kunnen gaan. Maar we leren zo ook hoe we efficiënter kunnen werken en waar we geld kunnen besparen en mogelijkheden hebben om extra geld te verdienen. Zo kan de Agrosector blijven voldoen aan de strenger wordende eisen, zonder dat een gezonde bedrijfsvoering in het gedrang komt.

Samenwerken?

Neem hier contact op met Evert van den Akker

Stuur een mail

Datasharing: veilig en transparant delen

Het delen van data biedt bedrijven kansen. TNO helpt partners in uiteenlopende sectoren op een efficiënte en veilige manier gebruik maken van elkaars data. Dat doen we met bijvoorbeeld  blockchain technologie IDS en Multi Party Computation (MPC). Hiermee kunnen we processen en producten in de voedingsmiddelenindustrie transparant maken. Bedrijfsgevoelige informatie wordt in ons systeem wel gekoppeld om relevante data analyses op te doen, maar zonder deze informatie zelf openbaar te maken. De data wordt namelijk versleuteld. In toenemende mate gaat dat zelfs automatisch 

SAMENWERKING  

Benieuwd wat data kan betekenen voor jouw bedrijf? TNO beschikt over een schat aan innovatieve technieken, waarmee bijvoorbeeld veehouders en glastuinbouwers hun voordeel kunnen doen. Je kunt kiezen uit diverse samenwerkingsvormen om TNO in te schakelen. En ondernemers kunnen samen met TNO concrete vraagstukken oplossen. Of je krijgt een oriënterend advies over mogelijke verbeteringen in de bedrijfsvoering. Werk mee aan de duurzame landbouw van morgen en neem contact op met  Evert van den Akker 

Algemeen

Data Driven Integrated Growing Systems: van slim kasontwerp tot intelligent telen

TNO beschikt over een schat aan innovatieve technieken waarmee bedrijven hun voordeel kunnen doen. Op die manier stimuleren we duurzaamheid – maar evengoed een nieuwe manier van agrarisch ondernemen. Lees verder
Algemeen

Digitalisering in de akkerbouw

Hoe gedetailleerder je de gesteldheid van de gewassen in kaart kunt brengen, hoe beter en gerichter je de gewassen kunt verzorgen en hoe minder voedings- en bestrijdingsmiddelen er nodig zijn. Op basis... Lees verder
Ons werk

Smart Dairy Farming: data voor een duurzame melkveesector

Hoe langer een koe gezond en productief blijft, hoe beter dat is voor de koe, de boer en de zuivelketen als geheel. Boeren hebben daarom behoefte aan advies over de verzorging van individuele koeien en... Lees verder
Aandachtsgebieden
Contact

Ing. Evert van den Akker MBA

  • Service development
  • business case new service
  • ICT innovation

Volg TNO op social media

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws, de vacatures en activiteiten

Op TNO.nl maken we gebruik van cookies. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd  worden.