skipttomaincontent

Digitalisering in de akkerbouw

Hoe gedetailleerder je de gesteldheid van de gewassen in kaart kunt brengen, hoe beter en gerichter je de gewassen kunt verzorgen en hoe minder voedings- en bestrijdingsmiddelen er nodig zijn. Op basis van verschillende datasets die worden verzameld op de akker, werkt TNO aan slimme algoritmes, waarmee de optimale verzorging tot op plantniveau wordt bepaald. Bijvoorbeeld door mest en bestrijdingsmiddelen alleen daar toe te passen waar dat noodzakelijk is.

Meer weten? Neem contact op met Evert van den Akker

Contact

TNO en Kvernerland expireren met een gewassproeier die alleen bestrijdingsmiddelen sproeit waar dat noodzakelijk is. Als de gewassen nog klein zijn worden de akkers met behulp van drones in kaart gebracht om het onkruid goed zichtbaar te maken. Deze informatie wordt gebruikt voor het ontwikkelen van een onkruidherkenningsmodel.  

Toekomst van de akkerbouw

Met de komst van het 5G netwerk kan het proces van monitoring, de interpretatie van de datasets en het aansturen van landbouwwerktuigen steeds meer geautomatiseerd worden en met behulp van de cloud plaatsvinden. Met deze nieuwe technologieën transformeren agrarische ondernemingen langzamerhand in technologische hoogstandjes, waar hoogst efficiënte en duurzame productie zelfs op afstand gerealiseerd kan worden. In het 5G Fieldlab in Noord Groningen test TNO samen met partners alle mogelijke toepassingen van dit snelle draadloze internet in de akkerbouw. 

digitalisering met respect voor de ondernemer 

TNO helpt partners in de landbouw sector met digitalisering en het op een efficiënte en veilige manier gebruik maken van elkaars data. Dat doen we onder andere met technologieën als blockchain en artificial inteligence (AI). Hiermee kunnen we processen beter analyseren en nieuwe diensten voor de akkerbouw worden ontwikkeld. Bedrijfsgevoelige informatie wordt in ons systeem wel gedeeld, maar is niet zomaar zichtbaar. De data wordt namelijk versleuteld met encryptietechnologieën als Multi Party Computation en gebruikt om alle partijen in de sector betere keuzes te laten maken. In toenemende mate gaat dat zelfs automatisch. 

TNO brengt partijen bij elkaar, ontwikkelt de architectuur op basis van de eisen van de sector en zet kennis over sensoren, IT architecturen en modellen in. Zo maken we de meerwaarde van datadeling duidelijk en zorgen we ook dat concurrerende bedrijven de handen ineen slaan. 

samenwerken? 

Blijven voldoen aan de vraag en strenger wordende eisen van de toekomst, zonder het kind van de rekening te worden? Het antwoord schuilt in digitalisering. Neem vrijblijvend contact met Evert van den Akker op om te bekijken wat digitalisering voor jouw onderneming kan betekenen. 

Algemeen

Feed the future: data als fundament voor kringlooplandbouw

Ons huidige landbouwsysteem biedt de Nederlander een breed palet aan voedsel: van zoveel mogelijk eten voor zo weinig mogelijk geld tot biologisch en fairtrade voedsel. De uitstoot die daarmee gepaard... Lees verder
Roadmap

Data sharing: de sleutel tot verdere digitalisering

Data sharing, oftewel het delen van data, versnelt innovatie. Denk aan betere behandelmethoden door het veilig delen van patiëntgegevens. Of aan digitalisering van papieren processen en gebruik van kunstmatige... Lees verder
Feed the future: data als fundament voor kringlooplandbouw
Contact

Ing. Evert van den Akker MBA

  • Service development
  • business case new service
  • ICT innovation

Volg TNO op social media

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws, de vacatures en activiteiten

Op TNO.nl maken we gebruik van cookies. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd  worden.