Gezond leven: ‘Gezond werken en leven bevorderen’

Als gevolg van de toename van leefstijlgerelateerde ziekten en chronische aandoeningen zullen we op een andere manier naar gezondheid en zorg moeten kijken en preventie en behandeling moeten combineren. TNO levert maatschappelijke en technische innovaties die mensen in staat stellen om keuzes te maken ter ondersteuning van een betere gezondheid en meer maatschappelijke betrokkenheid.

“Wij willen mensen helpen om voor zichzelf de juiste keuzes te maken met betrekking tot hun gezondheid, inzetbaarheid op het werk en productiviteit. Dat is niet eenvoudig als je ziet waar we elke dag mee te maken krijgen. Denk maar eens aan de snoepjes die in de supermarkt bij de kassa liggen te wachten op een impulsaankoop,” zegt Peter van Dijken, algemeen directeur van de unit Healthy Living. Samen met overheidsinstanties, kennisinstituten en bedrijven ontwikkelt TNO technologische en maatschappelijke innovaties die gezondheid en professionele inzetbaarheid bevorderen en op die manier een bijdrage leveren aan een gezonde, vitale en productieve bevolking, lagere zorgkosten en meer economische groei.

Domeinen: jeugd, arbeid, biomedische en digitale gezondheid

De unit Healthy Living is actief binnen vier domeinen – Jeugd, Arbeid, Biomedische gezondheid en Digitale gezondheid – en excelleert in het identificeren van ziektes en interventies die voor deze domeinen relevant zijn. Binnen de domeinen ontwikkelen we kennis en expertise op het gebied van gezondheid, gezondheidstechnologie en gezondheidsinterventies op maat. Zo hebben we onlangs een online platform voor jeugdgezondheid gebouwd dat richtlijnen voor gezondheidzorg aan jongeren biedt en ouders toegang geeft tot de professionals en het advies dat zij nodig hebben om de juiste keuzes te maken. Daarnaast meten en monitoren we stress en blootstelling aan schadelijke stoffen op de werkplek en verstrekken we persoonlijk gezondheidsadvies aan mensen met obesitas of diabetes. Daarmee scheppen we een basis voor interventies en ondersteunende technologie om zowel preventie als participatie te verbeteren.

Gezondheidsinterventies: medicijnen en leefstijl als medicijn

Door te innoveren binnen de preklinische en klinische fases van medicijnontwikkeling willen wij het uitvalpercentage – en daarmee de ontwikkelkosten – van broodnodige nieuwe medicijnen sterk verlagen. Daarnaast helpen wij burgers en professionals bij het maken van de beste keuzes door gegevens over gezondheid en risico’s op persoonlijk niveau te verzamelen en om te zetten in waardevolle informatie waarmee we proactief advies op maat kunnen verstrekken. Deze persoonlijke informatie ondersteunt structurele gedragsveranderingen en een gezondere leefstijl. Wij zijn ervan overtuigd dat een verandering van leefstijl voor veel aandoeningen het medicijn van de toekomst is.

Om deze en andere ambities te realiseren werken wij samen met de meest innovatieve en ambitieuze bedrijven en kennisinstituten. Wilt u meer weten over Healthy Living of bent u geïnteresseerd in samenwerking? Neem dan contact met ons op!

Dr. Peter van Dijken

Contact

Dr. Peter van Dijken

E-mail

Wij gebruiken anonieme cookies om het gebruik van onze site te verbeteren. Ons privacystatement is aangepast aan de nieuwe privacywetgeving in de EU.