Gezond leven: ‘We focussen op participatie en niet op de ziekte’

We worden steeds ouder in Nederland. Daardoor hebben we ook meer zorg nodig. Preventie, zorg van hoge kwaliteit en beheersing van kosten zijn de belangrijkste kwesties voor de komende jaren. “Het is een uitdagend veld, waarin nog veel te bereiken is”, aldus Niek Snoeij, managing director Gezond Leven. “Er is een andere kijk nodig op zorg, waarbij we participatie centraal stellen en niet de ziekte.”

De toename van leefstijlziekten en chronische aandoeningen maakt die andere kijk op gezondheid en zorg nodig, waarbij voorkomen beter is dan genezen. Voor preventie zijn innovaties in goede, gezonde en veilige voeding en arbeidsomstandigheden van groot belang. En als ziekte zich toch eenmaal aandient, bieden effectieve en meer op de persoon toegesneden medicijnen (‘personalised medicine’) een kosteneffectieve benadering.

Door technologische én sociale ontwikkelingen kunnen zieken en ouderen langer zelfstandig in hun eigen omgeving blijven. Dit helpt om de kosten voor de zorg beheersbaar te maken. Naast ontwikkeling van onze eigen kennis, verbinden we ook kennis en ervaring van andere spelers in het gezondheidsdomein. Met als doel een vitale, gezonde en productieve maatschappij richten wij ons bij Gezond Leven op deze gebieden:

Dr. Niek Snoeij

Contact

Dr. Niek Snoeij

E-mail

Wij gebruiken anonieme cookies om het gebruik van onze site te verbeteren.