Gezond leven: ‘Gezond werken en leven bevorderen’

De toename van leefstijl gerelateerde ziekten en chronische aandoeningen maakt een andere kijk op gezondheid en zorg nodig, waarbij voorkomen beter is dan genezen. Als TNO is het onze ambitie om met sociale en technologische innovaties mensen te helpen de juiste keuzes te maken die leiden tot een betere gezondheid en participatie in de samenleving.

“We willen er graag naar toe dat mensen zelf de juiste keuzes kunnen maken op het gebied van gezondheid, inzetbaarheid en productiviteit. En dat is nog niet zo gemakkelijk, met alles wat er tegenwoordig op ons afkomt. Denk maar aan het snoep dat bij de kassa in de winkel ligt”, aldus Peter van Dijken, managing director van de unit Healthy Living. We zijn dé partij die, samen met overheden, kennisinstellingen en bedrijven, technologische en sociale innovaties ontwikkelt die gezondheid en werken bevorderen en leiden tot een gezonde, vitale en productieve bevolking. Dit draagt bij aan het verlagen van de zorgkosten en vergroten van de economische groei.

AANDACHTSGEBIEDEN

De domeinen Jeugd, Arbeid en Leefstijl gerelateerde ziekten zijn de drie belangrijkste aandachtsgebieden waar Healthy Living zich op toelegt en toonaangevend in is. Binnen deze drie gebieden ontwikkelen we kennis en kunde op het gebied van gezondheid en gezondheidstechnologie en gepersonaliseerde gezondheidsinterventies. Een voorbeeld hiervan is het realiseren van een online jeugdgezondheidsplatform waar richtlijnen voor de jeugdgezondheidszorg beschikbaar zijn en ouders en professionals elkaar kunnen vinden en adviezen krijgen om de juiste keuzes te maken. Maar ook het meten en monitoren van individuele blootstelling aan schadelijke stoffen op de werkplek en het geven van gepersonaliseerde gezondheidsadviezen aan mensen met bijvoorbeeld obesitas of diabetes behoren tot onze doelen.

LEEFSTIJL ALS MEDICIJN

We helpen burgers en professionals bij het maken van de juiste keuze door het verzamelen van gegevens over de gezondheid van en risico’s voor het individu. Deze gegevens zetten we om in waardevolle informatie waarmee we de gebruikers actief advies kunnen bieden. En dat kan bijdragen aan structurele gedragsverandering en een gezondere leefstijl. We zijn er van overtuigd dat het inzetten van leefstijl als medicijn de toekomst is.

Om deze en andere ambities waar te maken willen we samenwerken met de meest innovatieve en ambitieuze bedrijven en kennisinstellingen. Wilt u meer weten over Gezond Leven of met ons samenwerken? Neem dan contact met ons op.

Dr. Peter van Dijken

Contact

Dr. Peter van Dijken

  • gezonde voeding
  • voedselveiligheid
  • innovatieve voedingsconcepten
E-mail

Wij gebruiken anonieme cookies om het gebruik van onze site te verbeteren.