Sustainable Productivity & Employability

De Expertisegroep Sustainable Productivity and Employability verbetert de duurzame arbeidsproductiviteit in organisaties. Met duurzaam bedoelen we dat oplossingen aansluiten bij wat bijdraagt aan gezondheid van medewerkers, maar ook bij wat organisaties (bedrijfsleven, publieke sector) nodig hebben om gezond te 'overleven'.

Gezonde arbeid is de beste bouwsteen voor organisaties. Dit doel wordt gerealiseerd door voortdurend te kijken naar de mogelijkheden van nieuwe technologieën en de nieuwste organisatorische ontwikkelingen. Het uitdenken en implementeren van deze oplossingen brengen we samen onder de noemer van 'sociale innovatie'.

Het meten van productiviteit die lang stand houdt is moeilijk, maar TNO heeft veel onderzoek op dit terrein uitgevoerd in de zorgsector, industrie, zakelijke dienstverlening en bij de overheid. Er zijn meetmethoden, waarbij sociale organisatievraagstukken en human factors kennis worden gecombineerd. Daarmee is TNO in staat om bedrijven en organisaties in binnen en buitenland te helpen hun productiviteit, gezondheid, medewerkerscomfort en -ontwikkelmogelijkheden te vergroten.

Lees Gebalanceerde Flexibiliteit

10 voorbeelden uit de praktijk

Lezen
Ons werk

Robo-Mate: exoskeletten voor zwaar lichamelijk werk

In de productie en magazijnen komt zwaar lichamelijk werk voor. Sommige handmatige taken zijn lastig te automatiseren of te mechaniseren of onvoldoende flexibel. In het Europees onderzoeksproject Robo-Mate... Lees verder
Kennis

Duurzame arbeidsparticipatie voor mensen met afstand tot de arbeidsmarkt

Om de duurzame inzetbaarheid en de arbeidsparticipatie van mensen met afstand tot de arbeidsmarkt te verbeteren, zijn kennis en innovatie van doorslaggevend belang. Gemeenten, professionals, bedrijven,... Lees verder
Nieuws

Werktevredenheid oproepkrachten in tien jaar tijd gedaald

08 april 2019
Oproep- en invalkrachten zijn steeds ontevredener over hun werk. Was in 2007 nog 80% tevreden met het werk, in 2017 is dat gedaald tot 73%. Daar lijkt ook reden voor: oproep- en invalkrachten bevinden... Lees verder
Nieuws

Exoskelet mogelijk ergonomisch-technologische doorbraak in de bouw

12 juli 2018
Algemeen bekend is dat werknemers van zware beroepen te maken krijgen met fysieke problemen. Uitval door ziekte of zelfs arbeidsongeschiktheid komt helaas regelmatig voor. TNO en Knauf hebben de handen... Lees verder
Nieuws

TNO rapportage 'Langdurig verzuim bij de Nederlandse politie'

13 november 2014
In opdracht van de Nationale Politie, het Ministerie van Veiligheid van Justitie en de vakorganisaties onderzocht TNO het langdurige arbeidsverzuim in vijf politie-eenheden en bij de Dienst ICT. Uit de... Lees verder

Expertisegroepen
Contact

VOLG TNO OP SOCIAL MEDIA

blijf op de hoogte van ons laatste nieuws, vacatures en activiteiten

Op TNO.nl maken we gebruik van cookies. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd  worden.