De coronacrisis raakt alle facetten van ons leven: sociale relaties, ontwikkeling, werk en gezondheid. Toch leven we allemaal in onze eigen crisis. De intensiteit en verscheidenheid aan effecten die Nederlanders ondervinden als gevolg van de coronacrisis verschillen sterk van persoon tot persoon. Deze effecten staan niet los van elkaar maar zijn sterk met elkaar verbonden. Een direct effect van de crisis op bijvoorbeeld de gezondheid of bestaanszekerheid van een persoon kan doorwerken in tal van andere problemen. Het is voor integraal beleid wenselijk – zo niet essentieel - om inzicht te hebben in deze samenhang.

TNO faciliteerde een viertal group model building bijeenkomsten waarbij een brede vertegenwoordiging vanuit landelijke en lokale overheden, kennisinstituten en andere maatschappelijke organisaties een gestructureerd gesprek voerden om de sociale impact van de coronacrisis in kaart te brengen. Door het verbinden van de diverse expertises is een gemeenschappelijk beeld gecreëerd, die een integrale en gezamenlijke aanpak bevordert. TNO verwerkte de samenhang tussen effecten in een model en maakte op basis van een breed scala aan onderzoeksresultaten en data onderscheid tussen feiten en vrees.

Systeemanalyse sociale impact coronacrisis

DOWNLOAD HET VOLLEDIGE ONDERZOEK

De sociale impact van de coronacrisis, een systeemanalyse

Download pdf

In het model zijn de problematiek en de verbanden in kaart gebracht waarmee gestructureerd geredeneerd kan worden over de doorwerking van de crisis in de breedte van het sociale domein. Het beeld wat hieruit ontstaat is dat voor een grote groep Nederlanders de crisis gelukkig minder ingrijpend is geweest dan aanvankelijk door velen werd gevreesd. Onze maatschappij, het bedrijfsleven en de Nederlandse huishoudens bleken in veel gevallen veerkrachtig. Helaas geldt dit niet voor iedereen. Effecten van de coronacrisis worden vaker waargenomen en werken sterker door bij huishoudens en personen met specifieke risicokenmerken.

Hoe zorgen we dat niemand achterblijft in de crisis?

De geïdentificeerde risicokenmerken kennen een grote overlap met bekende factoren in het sociaal domein, waaronder: beperkt sociaal kapitaal, kwetsbare gezondheid, psychische problematiek en een zwakke positie op de arbeidsmarkt. Hieruit ontstaat een extra risico, namelijk dat de effecten van de crisis voor een groep Nederlanders veelvoudig, langdurig en mogelijk transgenerationeel kunnen worden.

In de huidige en volgende fase van de crisis is het daarom essentieel om de personen te vinden die dreigen achter te blijven en hun veerkracht te versterken. Wie zien we niet terug bij de sportclub? Welk familielid hebben we al lang niet gesproken? Met welk gezin krijgt de hulpverlener moeilijk contact? Wie aarzelt om naar de huisarts te gaan? Het versterken van bronnen waaruit veerkracht ontleend kan worden is essentieel om mensen de crisis door te helpen en in een volgende fase weer mee te laten doen in alle facetten van het leven.

Het overgrote deel van Nederland staat klaar voor een nieuwe fase waarin weer meer mogelijk wordt. Een nieuwe fase betekent echter ook een nieuwe beproeving voor zowel de maatschappij als geheel als voor de Nederlandse huishoudens. Nu is het zaak om de kloof als gevolg van verschillende tweedelingen in onze maatschappij te verkleinen in plaats van verder te laten groeien. Naast grote sectorale vraagstukken zal landelijk en lokaal beleid zich ook moeten richten op een kleine groep met mogelijk een grote behoefte.

Ons werk

Schouder aan schouder met crisisteams

Vanuit TNO zet de unit Defensie en Veiligheid zich in voor het Landelijk Operationeel Team Corona (LOTC). Lees verder
Roadmap

Innovatiekracht tijdens de coronacrisis: TNO biedt kennis en expertise

De coronacrisis laat grote sporen na op onze samenleving en de wereldeconomie. Juist nú is onze slogan Innovation for Life meer dan ooit van toepassing. TNO heeft ontzettend veel innovatiekracht in huis.... Lees verder
Contact

Guido Veldhuis

  • Military Operations