Ons werk

Health Technology & Digital Health

Digital health wordt beschouwd als de ‘heilige graal’ van effectieve en duurzame gezondheid(zorg). De definitie van digital health is het gebruik van de nieuwste technologie, apps en data om de gezondheid te ondersteunen en te verbeteren. TNO wil de impact van digital health verder vergroten.

Tools geven zowel patiënten als gezonde personen ondersteuning en adviezen over hun gezondheid en leefstijl. Daarnaast benutten zorgverleners, beleidsmakers en wetenschappers ook de via de tools verkregen data en inzichten voor steeds beter voorspellende modellen. Wij zien dat er meer is impact te realiseren door focus op vier gebieden van digital health:

  • Gepersonaliseerd ontwerp van digital health is van belang om het gebruik te verhogen, vast te houden en het gezondheid bevorderend gedrag te ondersteunen.
  • Geldige en betrouwbare predictieve modellen voor gezondheid en ziekten. Zo integreert TNO persoonsgegevens, grote gezondheidsdatabases en domeinkennis tot een volledig overzicht.
  • Geavanceerde data profiling via nieuwe en bestaande (big) data science technieken om de technologieën robuust te maken.
  • Gegevensbescherming en beveiliging ter bescherming van gebruikers, met behoud van interoperabiliteit en standaardisatie.

Digital health en P4 gezondheid

Voor het digital health onderzoek gebruikt TNO het P4-model. Dit staat voor:
Preventie, Personalisatie, Predictie en Participatie. Privacy is voor alle P’s een randvoorwaarde. Bij TNO staan drie directe toepassingsgebieden centraal voor het P4-model ‘Gezonde jeugd’ (jeugdgezondheidszorg), ‘Duurzame inzetbaarheid’ (werkenden) en ‘Metabole gezondheid’ (voeding, supplementen, medicijnen etc.).

Meer impact via gepersonaliseerd ontwerp

In co-creatie met kennisinstellingen, universiteiten en bedrijven ontwikkelt TNO technieken die het ontwerp van digital health toepassingen meer personaliseren. Dit maakt digital health effectiever.

  • Zo past TNO effectieve gedragsveranderingstrategieën toe in ‘The Engagement Game’. Dit is een serious game voor managers om de betrokkenheid van werknemers te stimuleren en de werkgerelateerde stress te beperken.
  • Ook gebruikt TNO interactiestrategieën om ervoor te zorgen dat iemand niet voortijdig uitvalt. Voor kinderen met type 1 diabetes is er het ‘PAL-project’ (Persoonlijke Assistent voor gezonde Levensstijl): een persoonlijke robot als buddy met avatar en app.
  • Verder heeft TNO het Europese project ‘Power2DM’ ontwikkeld en getest waarmee je adaptief mensen met Type 2 Diabetes kunt coachen.
  • Als laatste voorbeeld heeft TNO het beslissingondersteuningsysteem ‘SamenStarten’ ontworpen. Dit programma ondersteunt ouders en zorgverleners bij de opvoeding van kinderen.

Digital Health, privacy en big data

Privacy en Big Data zijn onlosmakelijk met digital health verbonden. Op beide gebieden werkt TNO aan nieuwe technieken en inzichten. Voor het privacy-onderzoek en de uitdagingen vanuit de nieuwe Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) heeft TNO het raamwerk RESPECT4U ontwikkeld. Om ‘privacy by design’ verder te brengen werkt TNO aan homomorfe encryptie, nieuwe versleutelingstechnieken en blockchaintechnologie. En voor Big Data richt TNO zich op slimmere algoritmen die uit de informatiemassa automatisch waardevolle data verzamelen, interpreteren en verbanden leggen. Ook is veel aandacht voor kunstmatige Intelligentie waaronder ‘machine learning’ en ‘deep learning’.

Via verschillende pilots test TNO met partners de bruikbaarheid van ‘theoretische’ privacy in de praktijk.

  • Zo loopt in Noord-Holland PIME: een privacy dashboard voor zwangere vrouwen. Deelneemsters geven zelf aan welke zorggegevens ze willen delen met anderen.
  • Met concrete pilots zoals het project 'Prana-Data’ wil TNO en partners de algemene discussie veranderen van ‘big data contra privacy’ in ‘big data met privacy’.

Lees ook

Meer weten?

Wilt u meer weten over wat wij doen op het gebied van ‘Personalized Digital Health’ en wat wij in samenwerking voor u kunnen betekenen op dit gebied? Neem contact met ons op.

Wij gebruiken anonieme cookies om het gebruik van onze site te verbeteren.