Digitale gezondheidsinterventies, oftewel ‘digital health’, kunnen bijdragen aan effectieve en duurzame gezondheidszorg. Met de inzet van de nieuwste technologie, apps en data kunnen we mensen gezonder maken. TNO wil de impact van digital health verder vergroten en daarbij centraal stellen dat iedereen zelf de regie over zijn of haar eigen gezondheid heeft.

Mensen verzamelen tegenwoordig veel gezondheidsdata met apps die bijvoorbeeld hartslag, dagelijkse activiteit of voeding registreren. Deze data is waardevol voor zowel burgers als wetenschappers. De data kan worden gebruikt om modellen en adviessystemen te ontwikkelen. Deze middelen kunnen patiënten en gezonde personen ondersteunen en adviseren over hun gezondheid en leefstijl. Personen zouden zelf moeten kunnen aangeven voor welke doeleinden welke data door wie gebruikt kan worden. Transparantie leidt tot vertrouwen, en veilige dataopslag is cruciaal.

Bekijk de video en ontdek hoe TNO bijdraagt aan het succes van onze gezondheidszorg in het digitale tijdperk van morgen.

Sense, act & reason

“Het op een veilige manier vastleggen van persoonlijke data vanaf de geboorte tot aan het einde van het leven, en vervolgens inzetten voor persoonlijke ondersteuning of adviezen en voorspellende modellen, kan de gezondheid(szorg) bevorderen”, stelt Jildau Bouwman, programmamanager Digital Health. Als TNO zetten we ons hiervoor in binnen drie programma lijnen: sense (verkrijgen, veilig opslaan en managen van data), reason (modeleren en interpreteren van data) en act (interacteren met individuen door middel van apps en interventies ontwikkelen om gedrag te veranderen).

Ontwikkelprincipes

Voor alle drie de lijnen en de ontwikkeling van tools zijn vier principes van belang:

  1. 1 Omdat iedere persoon een andere genetica, historie en voorkeuren heeft, heeft iedereen andere behoeften om gezond te blijven, om deze reden moet de verzameling, analyse en advies van digital health persoonlijk zijn.
  2. 2 Om te komen van data naar adviezen zijn geldige en betrouwbare predictiemodellen voor gezondheid en ziekten nodig. Hiervoor integreren we grote gezondheidsdatabases en domeinkennis door middel van Artificial Intelligence (AI) en andere modeleringstechnieken.
  3. 3 Goede ontsluiting van eigen data en connecties met publieke data is cruciaal om goede modellen te ontwikkelen.
  4. 4 En tot slot dienen gegevens zeer goed beschermd en beveiligd te worden.

Privacy, big data en digital health zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Om de uitdagingen die komen kijken bij het verwerken van gevoelige, persoonlijke data het hoofd te bieden heeft TNO onder andere het model RESPECT4U ontwikkeld.
Het werk in deze roadmap gebeurt vanzelfsprekend in nauwe samenwerking met de roadmaps Biomedical Health, Jeugd en Arbeid.

Wilt u meer weten over wat wij doen op het gebied van Digital Health of met ons samenwerken? Lees hieronder verder of neem contact met ons op.

Meer informatie

Nieuws

Consortium start ontwikkeling privacy-bestendige infrastructuur voor gezondheidsgegevens

17 september 2020
TNO start samen met Performation, MRDM, Skaly en Digi.me het Connect2HealthConsumer consortium om een privacy-bestendige infrastructuur te ontwikkelen voor het samenbrengen van persoonlijke gezondheidsgegevens... Lees verder
TNO Insights

Hoe controleer je de betrouwbaarheid van data?

26 oktober 2017
Het verkeer, werkomstandigheden, ons voedsel: alles is voor onze veiligheid en gezondheid gereguleerd en staat onder streng toezicht. Hoe zit dat met data, nu veel beslissingen op basis van big data en... Lees verder
Kennis

Gezondere samenleving door AI

Een steeds ongezondere levensstijl leidt tot hogere kosten voor de gezondheidszorg. Gelukkig kan het gebruik van artificiële intelligentie de zorgkwaliteit verbeteren, de kosten verlagen en ons gezonder... Lees verder
Thema

Artificiële intelligentie - van onderzoek tot toepassing

Kunstmatige intelligentie oftewel artificial intelligence (AI) is het vermogen van machines om intelligent gedrag te vertonen. AI zal de manier veranderen waarop we leven, werken en reizen. Het zal ons... Lees verder
Ons werk

Digitalisering in de zorgsector

Zorg op maat, een betaalbare zorgpremie en voldoende capaciteit in de thuiszorg. Digitalisering in de zorgsector biedt oplossingen voor de zorg-vraagstukken van vandaag. Wij zien het voor ons. Lees verder

Contact