VitalTissue krijgt 1,5 miljoen euro voor beschikbaar maken van menselijk restweefsel voor onderzoek

Thema:
Biomedische en digitale gezondheid
10 oktober 2023

VitalTissue krijgt 1,5 miljoen euro om een nieuwe infrastructuur in te richten waarmee vitaal menselijk restweefsel beschikbaar en bruikbaar wordt gemaakt voor gezondheidsonderzoek in Nederland. Op deze manier kunnen onderzoekers restweefsel dat anders wordt weggegooid na een operatie, gebruiken voor hun onderzoek. Daarmee draagt VitalTissue bij aan resultaten die beter vertaalbaar zijn naar de mens en aan de transitie naar proefdiervrije innovaties.

Duurzame infrastructuur voor medisch onderzoek met menselijk restweefsel

Evita ven de Steeg (TNO): “Dit is een belangrijke mijlpaal en een enorme stimulans voor de transitie naar proefdiervrije innovatie binnen Nederland, iets waar TNO zich ook voor inzet. Gestructureerde toegang tot vitaal humaan weefsel is daarbij een belangrijke voorwaarde voor continue innovatie en toepassing van de onderzoeksmodellen van TNO voor het bestuderen van o.a. ziektes en veiligheid van geneesmiddelen.”

De onafhankelijke Nederlandse weefselbank ETB-BISLIFE zal VitalTissue samen met alle stakeholders implementeren in haar organisatie en wordt verantwoordelijk voor het hele proces, inclusief de veiligheid, kwaliteit en zorgvuldigheid, zoals instemming van patiënten en privacy van gegevens. Op een termijn van drie tot vijf jaar wil VitalTissue op eigen benen staan en als een zelfstandig en duurzaam georganiseerde afdeling binnen ETB-BISLIFE de voorziening van restweefsel voor onderzoek naar ziekte en gezondheid van mensen verzorgen.

VitalTissue

VitalTissue is een initiatief dat menselijke restweefsels, met goedkeuring van de patiënt, beschikbaar maakt voor (bio)medisch onderzoek. Met deze financiering kan de infrastructuur worden opgezet, zodat zoveel mogelijk onderzoekers in Nederland gebruik kunnen maken van vers restweefsel. In mei 2023 ontving VitalTissue al een ZonMw Parel.

quote-evitavandesteeg

"Dit is een belangrijke mijlpaal en een enorme stimulans voor de transitie naar proefdiervrije innovatie binnen Nederland, iets waar TNO zich ook voor inzet."

Evita van de Steeg

Senior Scientist Human Biology & DMPK, TNO

Financiering en haalbaarheid

Dit project is een vervolg op de haalbaarheidsstudie die mede door ZonMw werd gefinancierd vanuit het programma Meer Kennis met Minder Dieren. In die studie is gekeken naar de technische, logistieke, ethische en economische haalbaarheid van dit initiatief. De voornaamste aanbeveling uit de haalbaarheidsstudie was om in Nederland een onafhankelijke en transparante infrastructuur in te richten voor het verkrijgen en verstrekken van humaan restweefsel ten behoeve van gezondheidsonderzoek.

De komende jaren financiert ZonMw samen met de ministeries van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, Volksgezondheid Welzijn en Sport, Onderwijs Cultuur en Wetenschap, Stichting Proefdiervrij en ETB-BISLIFE deze nieuwe infrastructuur VitalTissue. Daarnaast zullen onderzoekers een onkostenvergoeding moeten gaan betalen voor de restweefsels die zij gebruiken.

Laat je verder inspireren

40 resultaten, getoond 1 t/m 5

TNO ontdekt nieuwe methode voor diagnose van leverziekte

Informatietype:
Nieuws
3 juni 2024
TNO heeft, in samenwerking met Academisch Medische Centra van Amsterdam, Leiden en Kopenhagen, een nieuwe set van biomarkers* ontdekt die in het bloed gemeten kunnen worden en die de mate van fibrosering, de vorming van littekenweefsel in de lever, kan vaststellen.

TNO lanceert Peregrion om marktimpact te vergroten van technologie versnelde geneesmiddelenontwikkeling

Informatietype:
Nieuws
25 maart 2024

PPS leidt tot nieuwe inzichten in ontwikkeling MASLD

Informatietype:
Insight
15 februari 2024

Translationele preklinische werkzaamheidsmodellen

Informatietype:
Artikel

TNO-onderzoek basis voor betrouwbaardere allergie-informatie op voedseletiketten

Informatietype:
Nieuws
6 februari 2024