Smart Industry

Smart Industry staat voor verregaande digitalisering, het aan elkaar koppelen van producten, machines en mensen én de inzet van nieuwe productietechnologie. Dit biedt veel kansen voor bestaande en nieuwe bedrijven in alle sectoren en is goed voor de concurrentiepositie van Nederland wereldwijd.

Door het optimaliseren van productie met inzet van ICT en nieuwe productietechnologieën zoals 3D-printen, wordt produceren efficiënter, goedkoper en kwalitatief hoogwaardiger. Slimmere machines, robots en andere onderdelen van het productieproces communiceren onderling en werken zo optimaal samen. Dat optimaliseren gebeurt niet alleen binnen bedrijven maar juist ook door samenwerking tussen verschillende bedrijven in de waardeketen.

In Smart Industry wordt het mogelijk uit grote en diverse informatiestromen nieuwe business te creëren op basis van nieuwe, deels op elkaar inwerkende, technologieën zoals: big dataprocessing, het Internet of Things, nieuwe generatie adaptieve robots, 3D printing, nanotechnologie en miniaturisering en nieuwe sensortechnologie.

Nederland heeft alles in huis om van Smart Industry een succes te maken. We hebben een krachtige industriële basis van grote én mkb-ondernemingen. We hebben een uitstekende ICT-infrastructuur, goede logistiek, goed opgeleide medewerkers en samenwerking zit in ons DNA. Het ontwikkelen van nieuwe initiatieven wordt dan ook gestimuleerd door het opzetten van regionale fieldlabs waarin bedrijven, onderwijs- en kennisinstellingen samenwerken.

PLATFORM SMART INDUSTRY

Om dit te realiseren hebben FME, TNO, het ministerie van Economische Zaken, VNO-NCW, de KvK en de ROMs de handen ineen geslagen en het Smart Industry Platform opgericht.

AGENDA SMART INDUSTRY 2018-2021

De ambitie is om Nederland als modern industrieland naar een hoger niveau te tillen.  Om dit te realiseren komt in de periode 2018-2021 de focus te liggen op implementatie en opschaling. U kunt de speerpunten en inhoudelijke ambities lezen in de Agenda Smart Industry 2018-2021.

TNOTIME: https://time.tno.nl/nl/artikelen/smart-industry/

FIELDLABS

Fieldlabs zijn praktijkomgevingen waarin bedrijven en kennisinstellingen doelgericht Smart Industry oplossingen ontwikkelen, testen en implementeren alsmede een omgeving waarin mensen deze oplossingen leren toe te passen. Momenteel zijn 31 Smart Industry Fieldlabs actief.

Meer informatie over het aanvragen van een Fieldlab en inzicht in de bestaande Fieldlabs zijn te vinden het Smart Industry Platform.

EVENTS

Op de hoogte blijven van alle Smart Industry evenementen? Bekijk hier de kalender.  

Save the date:

  • 5 februari Smart Industry Jaarevent
  • 23-27 april Hannover Messe
Smart Industry: Winnaars van de toekomst 2017

SMART INDUSTRY SCAN

Benieuwd of Smart Industry in uw bedrijf past en wat de kansen en mogelijkheden voor u zijn?  De TNO Smart Industry Scan geeft u in 6 stappen inzicht in de ontwikkelingen en mogelijkheden voor uw bedrijf. Doe hier de scan.

Semiconductor Equipment
Contact

Ir. Sam Helmer

  • Smart Industry
  • Consortiumvorming
  • Publiek private samenwerking
  • High Tech Systemen en Materialen
E-mail

Wij gebruiken anonieme cookies om het gebruik van onze site te verbeteren.