Zie het voor je: Nederland, 2050 – De transitie naar een duurzame samenleving en een CO2-neutrale, circulaire industrie, is goed op dreef. Kleinere en flexibele fabrieken opereren dichtbij de consument. En nieuwe businessmodellen zorgen ervoor dat producten niet meer aan de klant worden verkocht, maar worden geleased en na gebruik weer worden teruggenomen. Wij zien het voor ons - in 2050 is de Nederlandse industrie volledig circulair.

Lees de paper

Start nu en werk samen aan een volledig circulaire industrie in 2050

Download de paper

Data onmisbaar voor digitaliseren

Deze transitie naar een duurzaam ecosysteem van slimme, digitale fabrieken en slimme ketens wordt een succes, als alle betrokken partijen voldoen aan enkele belangrijke voorwaarden. Zo is het essentieel dat iedereen in de keten samenwerkt en direct start met digitalisering. Hiervoor is herinrichting en aanpassing van industriële processen noodzakelijk, waarbij nieuwe technologie moet worden geïmplementeerd.

Begin nu met digitaliseren

Christa Hooijer, Science Director Industry bij TNO vertelt dat nu het moment gekomen is om in actie te komen.

Begin vandaag en werk aan maximaal hergebruik van materialen en volledig terugdringen van verspilling, CO2-neutraal produceren en het duurzaam opwekken van energie. Hierbij is digitalisering onmisbaar om inzet, verlies en toestand van de gebruikte materialen gedurende de gehéle productieketen in kaart te brengen.

Klimaatverandering leidt naar een circulaire industrie


Werknemer die digitaal werkt en produceert in de maakindustrie

De verwachte schaarste aan materialen en de onafwendbare klimaatverandering dwingt ons samen tot actie. De recente coronacrisis maakt nog duidelijker hoe belangrijk grondstoffen en productieketens eigenlijk zijn. En welke veranderingen noodzakelijk zijn. Europa staat voor een grote digitaliseringsuitdaging.


De weg naar een volledige circulaire industrie is eigenlijk een digitaliseringsuitdaging

Tijdspad voor Nederland naar circulaire industrie

TNO publiceert dit paper over de stappen die Nederland moet zetten om dé leverancier van geautomatiseerd functionerende apparaten voor hightechfabrieken in de wereld te worden. Het doel is om hen duurzaam te kunnen laten werken. TNO constateert dat Nederland een aantal zeer sterke regionale technologische ecosystemen bezit, met name rond chiptechnologie, scheepsbouw, en agro en food. Daarin is o.a. een grote rol voor 3D-printing weggelegd. In het paper schetst TNO een tijdpad voor Nederland.

Toekomstbeeld: De circulaire auto-industrie

Wij zien het voor ons – In 2050 zijn onze auto's uitsluitend elektrisch. Wagenbezit bestaat niet meer. De klassieke autodealers en -garages zijn verdwenen. Er is een nieuwe keten van productie en gebruik ontstaan. De fabrikant bouwt auto's op een duurzame manier. De auto zit vol sensoren die de fabrikant in real-time data sturen over de status van elk onderdeel en over het gebruik.

Kleine onderdelen worden ‘on-demand’ gemaakt door een gespecialiseerde 3D-printshop en grotere onderdelen worden geleverd door de refurbishment-vestiging in je regio. Als te veel onderdelen van je auto het eind van hun levensduur hebben bereikt levert de fabrikant een nieuwe bij je af. Je oude wagen wordt daarna volledig gerecycled in de fabriek.

Zie jij deze toekomst ook voor je?

Download de paper

Hoe TNO bijdraagt aan het succes in de maakindustrie
Ons werk

Data Sharing: data verzamelen en gebruiken om slim te produceren

Wie concurrerend wil produceren moet ervoor zorgen dat het productieproces flexibel en efficiënt wordt ingericht. Dat vereist slimme combinaties van data uit machines en ICT-systemen. Maar niet alleen... Lees verder
Nieuws

Routekaart naar circulaire plastics

12 november 2020
Plastics bieden een unieke combinatie van eigenschappen: flexibel, goedkoop, sterk en licht. Maar er zit ook een schaduwzijde aan hedendaagse plastics. TNO concludeert in het vandaag verschenen whitepaper... Lees verder
Roadmap

Smart Industry voor verdienvermogen en werkgelegenheid

Optimaal gebruikmaken van digitalisering. Producten, machines en mensen slim aan elkaar koppelen. De allernieuwste productietechnologieën inzetten. Dat is Smart Industry. Alleen door zo te werk te gaan... Lees verder
Kennis

Van plastic afval naar circulaire plastics

Minder plastic afval, minder CO2-uitstoot en minder gebruik van fossiele grondstoffen. Om dat te bereiken doet TNO onafhankelijk onderzoek naar circulaire plastics: van innovaties voor nieuwe ontwerpen... Lees verder
Thema

Industrie

TNO Industrie realiseert baanbrekende innovaties in industriële hightech-waardeketens om daarmee bij te dragen aan het maatschappelijk welzijn en aan de concurrentiepositie van onze partners. De ambitie... Lees verder
Algemeen

Als mkb ondernemer samenwerken met TNO in innovatietrajecten

TNO wil innovatie stimuleren op onderwerpen die relevant zijn voor jouw bedrijf én voor de maatschappij. We focussen ons op onderwerpen die bijdragen aan een digitale, gezonde, veilige en duurzame samenleving.... Lees verder
Contact

Mark Courage MSc MBA

  • Director Smart Industry