Ons werk

Digitalisering van datastromen tussen bedrijven

Digitalisering hoort bij Smart Industry en digitaal data delen over de bedrijfsgrenzen heen wordt steeds belangrijker. In de maakindustrie vinden veel transacties plaats tussen bedrijven, zoals orderverwerking, het delen van planningen en facturatie. Als de digitale systemen van bedrijven goed op elkaar aansluiten, bespaart dat kosten en tijd. Helaas gebeurt dat nog te weinig. Het is daarom van belang om een data-standaard te ontwikkelen voor de systemen. Daar ligt één van de kernexpertises van TNO.

Om data veilig, correct en gecontroleerd uit te wisselen, is het van belang dat de systemen van verschillende bedrijven interoperabel zijn en dezelfde semantiek gebruiken. TNO helpt bedrijven en sectoren bij het maken van afspraken over de benodigde standaarden en ICT-systemen. Ook onderzoekt TNO nieuwe technologieën om betrouwbare datadeling gemakkelijker te maken.

Deze ontwikkeling helpt bedrijven geld en tijd besparen. Wanneer verschillende systemen elkaars taal niet begrijpen of niet op elkaar aansluiten moeten nu nog mensen worden ingezet om data over te typen. Dit is tijdrovend, werkt fouten in de hand en is kosten inefficiënt. Bij gebruik van een gemeenschappelijke data-standaard hoeft dit niet meer.

Fieldlab Smart Connected Supplier Network

Een mooi voorbeeld van een Fieldlab dat aan oplossingen hiervoor werkt is Smart Connected Supplier Network, opgezet door TNO en Brainport Industries. Inmiddels zijn 27 organisaties aangesloten, waaronder de topsector High Tech Systemen en Materialen, de maakbedrijven NTS-Group, KMWE en Euro-Techniek en de ICT-leveranciers ISAH, Fujitsu Glovia en MKG. De focus van dit Nederlandse initiatief ligt op het versimpelen van informatie-uitwisseling tussen bedrijven in de high-tech toeleverketen. Dit toeleveranciersnetwerk bestaat uit ca. 300 bedrijven achter grote high-tech bedrijven als ASML, Thales en Philips Healthcare.

In het Fieldlab ontwikkelt, test en implementeert het consortium nieuwe standaarden voor het uitwisselen van data op basis van semantische technologie om de interoperabiliteit tussen bedrijven te optimaliseren. Een efficiënte en veilige data-uitwisseling kan industriële partners naar schatting 20% hogere productiviteit van de toeleverketen opleveren. Bovendien versterkt het op termijn de internationale positie van het digitaal verbonden toeleveranciersnetwerk omdat de reactiesnelheid van de complexe leverketen enorm toeneemt, de transactiekosten lager zijn en er minder uitval is door communicatiefouten.

Digitalisering binnen uw bedrijf

Benieuwd welke kansen Data Transfer & Digitalisering biedt binnen uw bedrijf? Neem contact op met Sam Helmer om uw digitaliseringscase te bespreken.

Digitising data streams between companies – Smart Industry
Contact

Ir. Sam Helmer

  • Smart Industry
  • Consortiumvorming
  • Publiek private samenwerking
  • High Tech Systemen en Materialen

VOLG TNO OP SOCIAL MEDIA

blijf op de hoogte van ons laatste nieuws, vacatures en activiteiten

Op TNO.nl maken we gebruik van cookies. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd  worden.