Nederland als modern industrieland naar een hoger niveau tillen. Dit doel streven we na door het actief aansturen op en bijdragen aan het digitaliseren van de maakindustrie (Smart Industry). Om dit te realiseren is een goede samenwerking met en tussen het bedrijfsleven, brancheorganisaties en overheden van groot belang.

TNO draagt actief bij aan het samenbrengen van partijen en het uitvoeren van projecten voor en met deze partners, bijvoorbeeld in fieldlabs. Een aantal van deze samenwerkingen lichten we in het overzicht hieronder nader toe.