Verkenning van diepe ruimte dankzij snelle communicatie

Overal ter wereld zoeken organisaties naar mogelijkheden om de grenzen van het menselijke bereik steeds dieper in het zonnestelsel te leggen. Na het internationaal ruimtestation en lage omloopbanen staat nu de verkenning van de maan en Mars op de agenda. Daarvoor hebben we robuuste systemen voor gegevensoverdracht nodig. TNO heeft acht jaar ervaring met optische lasercommunicatietechnologie. Wij zijn klaar om de diepe ruimte dichterbij te brengen dan ooit.

Meer weten over verkenning van de diepe ruimte?

Neem contact op met Oana van der Togt

Contact opnemen

Een netwerk van mogelijkheden

Elke ruimtemissie vereist stabiele systemen met grote bandbreedte voor de uitwisseling van enorme hoeveelheden data. Optische communicatie biedt de oplossing: lasersatelliettechnologie kan de downloadsnelheden vergroten van kbps naar Mbps met een ongekende efficiëntie. En doordat TNO al werkte aan het optimaliseren van optische communicatietechnologie voor satellietcommunicatie nabij de aarde, is het nu klaar om de extra uitdagingen van communicatie met de diepe ruimte op te lossen.

Naar de maan en terug

Door bestaande technologie een nieuwe toepassing te geven, kan TNO de ontwikkeling van een maancommunicatieterminal versnellen. TNO verwacht de technologie daarvoor al in 2023 klaar te hebben voor in-orbit demonstration, tegen zeer concurrerende kosten vergeleken bij nieuwe oplossingen. De optische technologie voor data-uitwisseling met de maan kan dus in 2023 klaar zijn.

Betaalbare spiegelcel voor telescoop met grote diafragmaopening

Van lage orbit naar diepe ruimte

Van daaruit wil TNO de volgende stap zetten in de ontwikkeling van zulke systemen en uiteindelijk een volledig netwerk voor dataoverdracht in de diepe ruimte. Naarmate de verkenningsmissies verder in ons zonnestelsel en daarbuiten komen, zullen de systemen van TNO worden aangepast aan grotere afstanden en de lagere beschikbaarheid van fotonen die daarbij hoort. Op die manier wil TNO de grenzen van communicatie met weinig fotonen verleggen. Deze fotonefficiënte systemen zijn bruikbaar in de ruimte en zorgen voor een stabiele, duurzame data-uitwisseling over enorme afstanden.

Optimale efficiëntie

Om onze ambities waar te maken, verbetert TNO de technologie voor bestaande grondstations en lasersatellieten. Daarvoor moeten optische en digitale systemen worden geïmplementeerd die resulteren in compacte, energie-efficiënte terminals waarmee over enorme afstanden kan worden gecommuniceerd. Op deze manier ontwikkelen we oplossingen voor een optische verbinding met het maanstation aan. Deze verbeteringen zullen op hun beurt weer leiden tot verdere innovaties voor een breed scala aan optische verbindingstoepassingen, zowel op aarde als in de ruimte.

Essentiële technologie voor ruimteverkenning

Optische communicatieterminal op de maan

TNO ontwikkelt ook essentiële ontsluitende technologieën voor zeer fotonefficiënte golffrontsensoren. Deze nieuwe technologie maakt het mogelijk om met zwakke meetsignalen golffronten te karakteriseren, bijvoorbeeld voor communicatie met de maan en de diepe ruimte, maar ook voor het gebruik van artificiële laser  sterren overdag. Daarnaast werkt TNO aan oplossingen voor het onderling verbinden van telescoopsystemen met vezelgekoppelde fotonentellers. De innovaties van TNO zullen de delicate uitdagingen op het gebied van lichtgeleiding voor deze technologieën oplossen.

Verkenningen dieper in de ruimte vereisen stabiele, betrouwbare en kosteneffectieve communicatie- en satelliettechnologie. TNO is een koploper op dat gebied. Wilt u bespreken hoe onze optische communicatietechnologie u dichter bij de diepe ruimte kan brengen? Neem contact op met Oana van der Togt.

Nieuws

Optische satellietcommunicatie: De volgende generatie communicatie-instrumenten voor ruimtewetenschap en -verkenning

28 januari 2021
Ruimtevaartorganisaties over de hele wereld hebben hun zinnen gezet op de maan en de diepe ruimte. Maar bij missies naar de maan of zelfs nog verder, naar Mars, wordt het steeds moeilijker de enorme hoeveelheden... Lees verder
Expertise

Expertisegroep Space & Systems Engineering

Ruimtevaart speelt een cruciale rol in het dagelijks leven van iedereen op aarde. Communicatie-, navigatie- en observatiesatellieten en hun innovatieve informatiesystemen, terminals en hightech instrumenten... Lees verder
Space & Scientific Instrumentation
Contact