Expertisegroep Data Ecosystems

De impact van de digitalisering op bedrijven gaat veel verder dan procesoptimalisatie: het is onderdeel geworden van hun strategie. De waarde van data is groter dan ooit, mede dankzij de opkomst van kunstmatige intelligentie (AI) en Internet of Things (IoT). Om data veilig en gecontroleerd te kunnen delen, zijn data ecosystemen nodig. Maar hoe ontwikkel je die succesvol?

Organisaties die willen digitaliseren krijgen automatisch te maken met de vraag hoe ze hun datastromen gaan organiseren. Hoe zorg je voor een betrouwbare uitwisseling van data? Welke cloudoplossing is geschikt voor mijn organisatie? Hoe kan ik nu al rekening houden met Europese standaarden die worden ontwikkeld?

TNO loopt mee voorop in de ontwikkeling van richtlijnen en platformen voor het delen van data, waardoor we voor organisaties een waardevolle gids kunnen zijn voor allerlei datavraagstukken. Bovendien hebben we alle expertise en ervaring in huis voor de ontwikkeling en inrichting van effectieve data ecosystemen.

Wat zijn data ecosystemen?

Onder data ecosystemen verstaan we omgevingen waarbinnen organisaties vertrouwd data kunnen uitwisselen. Zo’n ecosysteem kent allerlei verschijningsvormen: dat kan een IoT-omgeving zijn, of een marktplaats. Soms is het een één-op-één uitwisseling met een belangrijke klant, of een sectorinitiatief om data te delen. Het succes wordt bepaald door interoperabiliteit en de ontwikkeling van laagdrempelige datadeeldiensten.

Interoperabiliteit is te garanderen door zowel afspraken te maken op het gebied van techniek, een gezamenlijke taal (semantiek), op het organisatorisch vlak en rondom juridische aspecten. Dankzij een gefedereerde aanpak kunnen bedrijven snel aanhaken bij meerdere data ecosystemen. Ook kun je op deze manier ecosystemen van meerdere sectoren met elkaar verbinden.

Datadelen moet eenvoudig en zorgeloos

In deze samenleving zijn mensen en zeker ook organisaties volledig digitaal met elkaar verbonden. Vaak alleen al voor de dagelijkse processen worden per seconde terabytes aan data gegenereerd en gedeeld. Om dat mogelijk te maken, moeten alle onderliggende systemen eenvoudig gegevens kunnen uitwisselen. Alleen zo kun je operationele processen optimaliseren, goede bedrijfsbeslissingen nemen, en AI-toepassingen inzetten.

Naast eenvoudig moet datadelen ook zorgeloos kunnen. Jij bepaalt als organisatie wie de data mag gebruiken en met welk doel: dat noemen we data soevereiniteit. Data is immers een strategisch en waardevol bezit, essentieel voor het verdienvermogen van je onderneming. Bovendien moet je voldoen aan contractuele en wettelijke eisen, zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Hoe kan TNO jouw organisatie helpen?

De TNO-afdeling ‘Data Ecosystems’ helpt organisaties bij het ontwikkelen en inrichten van data ecosystemen. Wij maken hierbij gebruik van de expertise en ervaring die we met de volgende activiteiten hebben opgedaan:

  • We ontwikkelen een overkoepelende aanpak voor de architectuur en inrichting van data ecosystemen
  • We dragen bij aan Europese datadeelontwikkelingen en -standaarden zoals International Data Spaces (IDS), FEDeRATED en FAIR
  • We werken aan de doorontwikkeling van datadeelarchitecturen en hun interoperabiliteit
  • Samen met technologieaanbieders ontwikkelen we referentie-implementaties van data ecosysteem architecturen en demonstrators
  • We doen onderzoek naar verdienmodellen voor toekomstige data ecosystemen
  • We sluiten nauw aan op internationale ontwikkelingen en standaarden en lopen voorop in het internationale datadeel speelveld.

Wil je meer weten over data ecosystemen?

Neem contact op met Marieke van Milligen

Contact opnemen
Ons werk

Trends & ontwikkelingen in de digitale samenleving: digital twinning

Een digital twin is een digitale representatie van een fysiek object of een situatie. Met zo’n digitale tweeling kun je allerlei simulaties en voorspellingen doen over het toekomstige gedrag en gebruik... Lees verder
Kennis

International Data Spaces maakt uitwisselen van data veilig en makkelijk

Data delen wordt steeds belangrijker. Het op een efficiënte en veilige manier combineren, verrijken en analyseren van data kan deelnemende partijen veel opleveren. De opkomende data-economie brengt echter... Lees verder
Roadmap

Smart Industry voor verdienvermogen en werkgelegenheid

Optimaal gebruikmaken van digitalisering. Producten, machines en mensen slim aan elkaar koppelen. De allernieuwste productietechnologieën inzetten. Dat is Smart Industry. Alleen door zo te werk te gaan... Lees verder
Thema

Artificiële intelligentie - van onderzoek tot toepassing

Kunstmatige intelligentie oftewel artificial intelligence (AI) is het vermogen van machines om intelligent gedrag te vertonen. AI zal de manier veranderen waarop we leven, werken en reizen. Het zal ons... Lees verder
Ons werk

Flexible Manufacturing: met slimme robotica sneller en foutloos produceren

De productie van enkelstuks mogelijk maken tegen de kostprijs van massaproductie. Daar draait het om bij Flexible Manufacturing. Met als belangrijkste uitdagingen dat intelligente robotica, software, slimme... Lees verder
Expertisegroepen
Contact

Marieke van Milligen

  • Data spaces
  • Data sharing
  • Data sovereignty
  • Data interoperability